Nový šéf Foratomu: Európa jadro potrebuje

Bruselská asociácia jadrovo-energetického priemyslu krajín Európskej únie má nového prezidenta. Jeho plán na najbližšie obdobie je jasný – zrovnoprávniť jadro s ostatnými nízkouhlíkovými zdrojmi energie.

0
60
Európska únia
Európu čaká bezuhlíková budúcnosť iba s pomocou jadra a ostatných obnoviteľných zdrojov.

Nový prezident Foratomu Esa Hyvärinen nastúpil do funkcie 1. januára tohto roku a čaká ho dvojročné obdobie na čele tejto asociácie.

Za tento čas už stihol načrtnúť akú-takú predstavu, ktorou sa bude Foratom uberať. V rozhovore pre španielske jadrové fórum sa Hyvärinen vyjadril jasne: „Uznanie jadrovej energie Európskou komisiou v dlhodobej stratégii do roku 2050 bolo pre nás dôležitým znamením. Našou úlohou je však pracovať na tom, ako sa toto uznanie premietne do legislatívy Európskej únie, napríklad do Európskej zelenej dohody alebo do financovania udržateľného rastu.“

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Ensure a technology-neutral policy approach, assure our carbon-neutral future! #quoteoftheday #nuclearenergy #policy #NuclearEurope

Príspevok, ktorý zdieľa FORATOM (@foratom_org),

Európska únia si stanovila klimatické ciele na rok 2030, a to zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 %, najmenej 32 % podiel obnoviteľných zdrojov a aspoň 32, 5 % zlepšenie v energetickej efektívnosti. Klimatickú neutralitu by chcela dosiahnuť do roku 2050.

Hyvärinen tvrdí, že pokiaľ sa Európa chce stať do roku 2050 bezuhlíkovou, jej ciele pre rok 2030 nie sú dostatočné. Prízvukuje, že členské krajiny by si mali vybrať svoje vlastné nízkouhlíkové energetické mixy, no bez investícií do jadra to podľa neho môže byť vcelku kontraproduktívne.

Foratom verí, že Európska únia by v snahe o dekarbonizáciu do roku 2050 mala siahnuť po všetkých nízkouhlíkových zdrojoch vrátane jadra. Iba takto si vieme zaistiť nízkouhlíkovú budúcnosť a zároveň zásobiť ľudí spoľahlivou a cenovo dostupnou elektrinou

Esa Hyvärinen

Podľa Hyvärinena by mali byť všetky nízkouhlíkové zdroje rovnocenné, a to sa, bohužiaľ, nie vždy deje, hoci Európska komisia jadrovú energiu popísala ako „chrbticu“ bezuhlíkovej Európy v roku 2050 spolu s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi. V prognózach je však optimistický, pretože trendy ukazujú, že čoraz viac členských štátov sa prikláňa k jadru, a to môže pre Európsku úniu znamenať svetlú budúcnosť.

Hyvärinen prízvukuje, že Foratom bude aj naďalej pokračovať v prezentovaní všetkých vlastností jadrovej energie, ktoré by mohli Európskej únii pomôcť v dosahovaní vytýčených klimatických, ekonomických a iných cieľov.