NuScale podpisuje dohodu o jadrovom palive novej generácie

0
110
NuScale oznamuje zvýšenie výkonu malého modulárneho reaktora o 20%

Americké spoločnosti NuScale Power a Enfission podpísali memorandum o porozumení.  Ich cieľom je preskúmať využívanie jadrových palív novej generácie v malých modulárnych reaktoroch (SMR).

Spolupráca NuScale na výskume

Spoločnosť NuScale uviedla, že technológia Lightbridge Fuel spoločnosti Enfission by mohla priniesť vylepšenia v oblasti dizajnu, výkonu a vyrovnávaných nákladov na elektrickú energiu vyrobenú novým SMR, ktorý je vo vývoji.

NuScale a Enfission budú spolupracovať na vývoji výskumných a testovacích programov, s cieľom preskúmať aplikáciu technológie palivových tyčí Enfission, ktorá sa dobre hodí pre prirodzenú cirkuláciu dizajnu SMR spoločnosti NuScale.

Dizajn NuScale už posudzuje aj regulátor

V roku 2015 podpísala spoločnosť Framatome zmluvu s NuScale na výrobu palivových kaziet pre jej SMR na báze konvenčného paliva z keramického uránu a poskytnutie testovania a analýz potrebných pre žiadosť o certifikáciu dizajnu tohto paliva americkou Komisiou jadrového dozoru (NRC). Pridanie paliva Enfission do tejto rovnice poskytne „budúcu flexibilitu v otázke typov palív, v závislosti od požiadaviek reaktora“, uviedla spoločnosť NuScale.

Technológia NuScale je prvým a jediným SMR, ktorého dizajn posudzuje NRC. NRC plánuje dokončiť posudzovanie dizajnu spoločnosti NuScale v septembri 2020.

SMR spoločnosti NuScale je modulárna jadrová elektráreň s ľahkovodným reaktorom s továrensky vyrábaným modulom, schopným generovať 60 MW elektrickej energie. Škálovateľný dizajn – elektráreň môže mať až 12 jednotlivých výkonových modulov – znižuje finančné náklady v porovnaní s gigawattovými jadrovými zariadeniami.