O verejné obstarávanie v Dukovanoch sa bude uchádzať aj Južná Kórea

Generálny riaditeľ spoločnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) sa počas návštevy Českej republiky stretol s vládnymi predstaviteľmi i štátnym podnikom ČEZ v snahe o víťazstvo vo výberovom konaní na nový jadrový blok v areáli Dukovany.

0
180
Dukovany
České Ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlási tender na výstavbu nového jadrového bloku v Dukovanoch.

Podľa tlačových správ v Južnej Kórei, ktoré potvrdila KHNP, bol pán Chung Jae-hoon v Českej republike 2. a 3. septembra. KHNP uviedla, že chce „ukázať silnú vôľu zúčastniť sa plánovaného tendra“.

„Pán Chung diskutoval s Jaroslavom Mílom, vládnym splnomocnencom pre jadrovú energetiku, o spôsoboch spolupráce oboch krajín pri výrobe jadrovej energie a vrcholovými predstaviteľmi skupiny ČEZ, ktorá je najväčšou elektrárenskou spoločnosťou v strednej a východnej Európe,“ uviedla KHNP.

Počas návštevy jadrovej elektrárne Dukovany pán Chung podpísal memorandum o porozumení so zástupcami štyroch miestnych jadrových spoločností o „vybudovaní systému spolupráce v celom cykle jadrovej elektrárne a rozšírení lokalizácie jadrových elektrární“.

Skupina ČEZ minulý mesiac uviedla, že plánuje pripraviť postup výberu generálneho dodávateľa pre rozšírenie jadrovej elektrárne v Dukovanoch s cieľom začať výberové konanie do konca roka. Pavel Cyrani, podpredseda a šéf divízie stratégie a podnikania ČEZ, vo svojom vyhlásení k polročným výsledkom skupiny ČEZ uviedol, že rámcová zmluva a realizačná zmluva pre prvú etapu projektu poskytli spoločnosti ČEZ „potrebnú istotu na ďalšiu prípravu projektu“.

Štát, ktorý má v ČEZ podiel 70 %, nedávno schválil plány na poskytnutie bezúročnej pôžičky na nový blok. Prišiel tiež s modelom nákupu elektriny z nového bloku za stanovenú cenu, pričom rozdiel uhradia spotrebitelia, ak bude táto cena vyššia ako veľkoobchodné trhové ceny.

Hovorca ČEZ nedávno pre NucNet povedal, že pre lokalitu je plánovaný jeden reaktor generácie 3+ s maximálnym inštalovaným výkonom 1200 MW. V marci ČEZ požiadal Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť o povolenie výstavby ďalších dvoch nových jadrových blokov v Dukovanoch.

Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) má Česká republika šesť komerčných jadrových reaktorov, ktoré zabezpečujú asi 35 % jej výroby elektriny – štyri bloky v Dukovanoch a dva v Temelíne. V roku 2014 ČEZ zrušila tender na výstavbu dvoch nových blokov v jadrovej elektrárni Temelín, nakoľko vtedy nezískala štátne záruky za projekt.