Jadrový priemysel by mal preskúmať, ako sa môže poučiť z toxických havárií, aby sa zlepšil spôsob riešenia dôsledkov jadrovej udalosti na duševné zdravie, hovorí report Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Duševné zdravie je najväčším dlhodobým problémom verejného zdravia po jadrových nehodách na jadrových elektrárňach (JE) Three Mile Island a Černobyľ. Duševné zdravie je opäť naliehavým problémom verejného zdravia po havárii JE Fukušima-Daiči v roku 2011 v Japonsku. Po toxických haváriách väčšinou prichádza sled psychologických a fyzických následkov.

Havárie spojené s ožiarením, či už reálne alebo vnímané, majú zložité a pretrvávajúce emocionálne účinky, pravdepodobne preto, že žiarenie je neviditeľné a všeobecne sa vníma ako také, ktoré môže predstavovať dlhodobú hrozbu pre zdravie.

Podľa správy OECD-NEA sa prekročenie miery chorobnosti psychiatrických porúch v prvom roku po toxickej havárii pohybuje od 25 do 75% v závislosti od závažnosti katastrofy, od načasovania a metodiky hodnotenia.

Zatiaľ čo možno počítať počet mŕtvych, zranených alebo hospitalizovaných, je ťažšie kvantifikovať psychologické a sociálne dôsledky – neexistuje žiadna univerzálna jednotka na označenie rozsahu úzkosti, depresie, sociálneho narušenia alebo rodinných ťažkostí, ktoré tieto udalosti prinášajú.

Napriek obrovským fyziologickým a sociálnym nákladom na toxické havárie, až do nedávna sa pri posudzovaní nepriaznivých účinkov katastrof nezohľadňovali tieto faktory.

Závažnosť tejto správy dokladuje aj príklad z Fukušimy, kde tsunami spôsobilo haváriu na jadrovej elektrárni. Problémom aj doteraz nie je rádioaktivita, ale psychologické následky pre ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť naspäť do svojich domovov. V roku 2013 to zhodnotil aj časopis Nature: „Japonsku sa podarilo ochrániť ľudí pred fyzickými následkami ožiarenia – ale nie od psychologických následkov.“

Podobne ako OECD-NEA už aj experti v medicínskom odbornom magazíne The Lancet upozorňovali skôr na psychologické než priamo zdravotné následky havárií.