Technológia vysokoteplotného plynom chladeného reaktora (HTGR) je najlepšou možnosťou nasadenia v Poľsku, pretože ponúka cenovo dostupný a spoľahlivý zdroj tepla pre domáci priemysel a pomôže znížiť závislosť krajiny od dovážaného plynu, uvádza správa poľského Ministerstva energetiky.

Správa vypracovaná tímom poľského Národného centra pre jadrový výskum (NCBJ) a objednaná ministerstvom v júli 2016 uvádza, že nasadenie HTGR by mohlo tiež znížiť emisie CO2 nahradením uhoľných kotlov a pripraviť pôdu pre potenciálny vývoz HTGR poľským jadrovým priemyslom.

Inherentná bezpečnosť HTGR

Hlavná technologická výhoda HTGR oproti iným vysokoteplotným reaktorovým riešeniam spočíva v inherentnej bezpečnosti, ktorá zabraňuje taveniu aktívnej zóny a jej technologickej vyspelosti, uvádza správa. Technické parametre HTGR sú podľa nej optimálne pre potreby v poľskom priemysle.

Správa odporúča založiť spoločnosť so špeciálnym zameraním, ktorú by vlastnili najmä poľskí spotrebitelia priemyselného tepla, ktorá by vypracovala štúdiu predbežnej koncepcie založenú na zisteniach tímu NCBJ a uskutočnila rokovania s potenciálnymi zahraničnými partnermi. Úspešné ukončenie týchto krokov by umožnilo začiatok projektovej fázy HTGR, uviedla správa.

Podľa správy sa náklady na projektovanie a licencovanie HTGR odhadujú na 120 miliónov eur, zatiaľ čo náklady na vybudovanie jedného HTGR by boli v rozmedzí od 480 do 620 miliónov eur. V správe sa uvádza, že budúca cena pary produkovanej HTGR by bola porovnateľná s cenou pary z plynových kotlov.

Optimistické termíny výstavby

Prvé komerčné HTGR mohli byť uvedené do prevádzky v Poľsku okolo roku 2031. Projektantské práce sa budú vykonávať v rokoch 2019 až 2023 a výstavba by mohla začať v roku 2026. Projektant mal súčasne začať s projektovaním a stavebnými prácami na demonštračnom reaktore HTGR s nízkym výkonom. To by urýchlilo návrh a licencovanie komerčných HTGR.

V správe sa odporúča, aby sa projektová fáza experimentálneho reaktora začala v roku 2018 a fáza udeľovania licencií a výstavby medzi rokmi 2020 a 2025. Príprava demonštračného projektu bude podporovaná iniciatívou Európskej únie Gemini +, ktorú financuje Euratom.

Poľsko nemá v komerčnej prevádzke žiadne jadrové bloky, ale zvažuje program novej výstavby. Projekt HTGR je samostatnou iniciatívou poľského Ministerstva energetiky a NCBJ, ktorý prevádzkuje výskumný reaktor Maria neďaleko Varšavy.

HTGR je typ bezpečnej, modulárnej, podzemnej héliom chladenej technológie. HTGR dodáva energiu vo forme pary alebo vysokoteplotnej kvapaliny, ktorá sa môže použiť na vysoko účinnú výrobu elektrickej energie a na podporu širokého spektra priemyselných procesov vyžadujúcich veľké množstvo tepla alebo pary.

Podľa americkej priemyselnej aliancie NGNP, ktorej cieľom je komercializácia technológie HTGR, je bezpečnosť technológie HTGR „na najvyššej úrovni“. Nulové uvoľňovanie rádioaktívneho materiálu za akýchkoľvek podmienok je zabezpečené dizajnom.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že na vývoj HTGR sa vyvíja značné úsilie. Všetky tieto reaktory používajú primárne ako palivo TRISO (tri izoštrukturálne) potiahnuté častice.

V správe o technológii HTGR MAAE uviedla, že z bezpečnostného hľadiska existujú „mnohé výhody“ HTGR pred konvenčnými vodou chladenými reaktormi. Veľká hmotnosť grafitového moderátora poskytuje vysokú tepelnú kapacitu a materiály aktívnej zóny sú vyrobené z keramických materiálov a použiteľné pri zvýšených teplotách. Héliové chladivo je inertné a tak sa dá vyhnúť chemickým interakciám medzi palivom, moderátorom a chladiacim médiom.