Predbežné zistenia trojročného výskumného projektu odhaľujú históriu nedostatku dôvery v dozorné orgány.

Albert Presas i Puig pre #NucNet povedali, že výskum pre projekt História jadrovej energie a spoločnosti (HoNESt), ktorý je financovaný z výskumného a inovačného programu Euratomu Horizont 2020, naznačuje, že jeden z častých problémov, keď sa hovorí o akceptovaní jadrovej energie v niektorých krajinách, je nedostatok dôvery verejnosti v dozorné orgány, ktoré by mali zohrávať nezávislú úlohu pri udeľovaní povolení na výstavbu jadrových elektrární a pri hodnotení bezpečnosti.

Z historického hľadiska to možno vidieť v rastúcej nedôvere verejnosti k informáciám, ktoré tieto dozorné orgány poskytli.

Projekt HoNESt sa zaoberá otázkami ako bezpečnosť, vnímanie a komunikácia rizika, akceptácia a angažovanosť spoločnosti a médiá. Projekt je prácou tímu výskumníkov v 24 partnerských inštitúciách v celej Európe a USA, vedených univerzitou Pompeu Fabra v Barcelone.

Tím teraz dokončil časť projektu venovanú zbieraniu a analýze historických údajov. Pre rozvoj jadrovej technológie je dôležité spoločenské vnímanie a spoločenské akceptovanie tejto technológie. „Jadrová energia čelí veľkým výzvam, ktoré znepokojujú moderné spoločnosti,“ povedal výskumník Piug.

Tieto problémy sú zložité a zahŕňajú nielen hospodársku, národnú a medzinárodnú politiku a bezpečnostné otázky, ale aj kultúrne, sociálne a environmentálne faktory. V tejto súvislosti existuje jasná potreba systematického sledovania možností jadrovej energie, pričom by sa mali zohľadniť historické skúsenosti.