Zdá sa, že ruténium-106 (Ru-106), ktoré minulý týždeň zistilo niekoľko európskych sietí monitorujúcich atmosférickú rádioaktívnu kontamináciu, uniklo niekde v regióne južného Uralu v Rusku, uvádza sa vo vyhlásení francúzskeho Inštitútu pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť (IRSN).

Názor IRSN sa zakladá na výpočtoch koncentrácií nameraných vo viacerých európskych krajinách a na meteorologických podmienkach za posledných niekoľko dní. IRSN uviedol, že pokračuje vo svojich vyšetrovaniach, aby sa pokúsil potvrdiť pôvod tohto znečistenia ovzdušia.

Ru-106 je rádionuklid umelého pôvodu

Je to štiepny produkt z jadrového priemyslu a používa sa aj v lekárskej oblasti na liečbu rakoviny. Švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia uviedol, že minulý týždeň merania ukazovali „nízke úrovne rádioaktivity vo vzduchu“. Merania odhalili stopy Ru-106 s polčasom rozpadu 373,6 dní v aerosóloch odobratých v kantóne Ticino vo Švajčiarsku od 25. septembra 2017 do 2. októbra 2017.

Koncentrácia Ru-106 dosahuje približne 40 µBq/m3, čo je 17 000-krát menej ako limit pre emisie do ovzdušia. Rakúske ministerstvo životného prostredia uviedlo, že zistilo malé množstvá ruténia, ale nedošlo k žiadnym následkom na životné prostredie ani na zdravie. Nórsky úrad pre jadrovú bezpečnosť tiež hlásil nízke hladiny ruténia v atmosfére.