Pakistanský jadrový blok Karáčí 3 získal povolenie na prevádzku

Tretí blok jadrovej elektrárne v pakistanskom Karáčí získal licenciu na prevádzku.

0
25
Pakistanský jadrový blok Hualong One
Pakistanský jadrový blok Hualong One. Zdroj: CGTN

Čínsky reaktor Hualong One v Karáčí 3 prešiel v apríli minulého roka preberacími skúškami. Licencia bola udelená po úspešnom vyriešení všetkých otvorených bodov zo strany pakistanského jadrového regulačného orgánu.

Pakistanský úrad pre jadrový dozor (PNRA) oznámil, že 31. mája udelil prevádzkovú licenciu tretiemu jadrovému bloku v Karáčí. Udeleniu licencie predchádzalo regulačné preskúmanie, posúdenie a kontrola predložených licencií a uspokojivé vyriešenie všetkých otvorených otázok.

„Proces udeľovania licencie pre Karáči 3, ktorý zahŕňa etapy posúdenia lokality, výstavby, uvedenia do prevádzky a prevádzku vrátane aspektov radiačnej ochrany, havarijnej pripravenosti, nakladania s odpadmi a systému nakladania s odpadmi, bol posúdený v súlade s platnými predpismi PNRA a medzinárodnými bezpečnostnými normami,“ uviedol úrad v tlačovej správe.

Karáčí 3 je čínsky tlakovodný reaktor Hualong One (tiež HPR1000) s inštalovaným výkonom 1 100 MW. Spolu so sesterským blokom Karáčí 2 sú prvými blokmi svojho druhu, ktoré boli postavené a prevádzkované mimo ich domovskej krajiny Číny.

Výstavba dvoch blokov v priebehu siedmich rokov

Výstavba bloku Karáči 2 sa začala v roku 2015, pričom Karáčí 3 nasledoval o rok neskôr. Šesť rokov po začatí výstavby dosiahli oba bloky prvýkrát kritický stav. Komerčná prevádzka sa začala v máji 2021, resp. v apríli 2022. V oboch prípadoch agentúra PNRA tiež udelila prevádzkové licencie až o viac ako rok neskôr.

„Jadrové zariadenia v Pakistane sa budujú a prevádzkujú pod regulačnou kontrolou úradu PNRA. Prísny regulačný dohľad sa vykonáva počas všetkých fáz životného cyklu, čo zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní najvyššej úrovne bezpečnosti jadrových elektrární v Pakistane,“ dodal úrad.