Jadrová energia zohráva dôležitú úlohu vo francúzskej energetickej stratégii a plány na trvalé odstavenie štyroch až šiestich reaktorových blokov do roku 2028 neznamenajú, že vláda má stratégiu odchodu od jadra, povedal minister životného prostredia François de Rugy.

Minulý týždeň francúzska vláda odhalila svoju energetickú stratégiu na nasledujúcich 10 rokov, ktorá zahŕňa odstavenie štyroch až šiestich reaktorov do roku 2028. V novembri prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Francúzsko do roku 2035 odstaví 14 z 58 komerčných jadrových reaktorov, všetky prevádzkované štátom kontrolovanou spoločnosťou EDF, ktoré sú teraz v komerčnej prevádzke.

„Nie je to, ja to chcem povedať veľmi jasne, stratégia odchodu od jadra, ale nájdenie rovnováhy, v ktorej má jadro svoje miesto,“ povedal de Rugy.

„Domnievame sa, že pri výrobe elektrickej energie vo Francúzsku a pravdepodobne v Európe a vo svete môže jadrová energia zohrávať určitú úlohu, pretože predstavuje úplne bezuhlíkovú výrobu.“

Francúzska vláda čaká na návrhy EDF do roku 2021, pred rozhodnutím o výstavbe nových reaktorov EPR vo Francúzsku. Rozhodnutie sa bude zakladať na hodnotení nákladov, financovaní a technickej realizovateľnosti. Vláda chce počkať na spustenie EPR Flamanville-3, jediného EPR, ktorý je vo výstavbe vo Francúzsku.

Chybné zvary, ktoré sa objavili v minulom roku, prinútili spoločnosť EDF odložiť termín spustenia tohto bloku s výkonom 1600 MW na druhý štvrťrok 2020 a oznámiť zvýšenie nákladov na projekt na 10,5 miliardy € a potom na 10,9 miliardy €. Odhad nákladov v júli 2011 bol 8 miliárd €.

Tento týždeň francúzsky jadrový priemysel podpísal zmluvu s vládou a odborovými zväzmi na obdobie rokov 2019-2022, v ktorej navrhuje akčný plán pre jadrový priemysel. Podľa zmluvy Framatome vyvinie novú verziu EPR a bude spolupracovať s EDF a Francúzskou komisiou pre alternatívnu energiu a atómovú energiu (CEA), s cieľom vyvinúť malý modulárny reaktor založený na francúzskej technológii.