Podiel jadra na výrobe energie v OECD klesol

0
159
Elektrická energia

Čistá výroba elektrickej energie v členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vzrástla v roku 2016 o 0,9%. V porovnaní s rokom 2015 však podiel jadrových zdrojov na celkovej výrobe klesol o 0,1% na 18,1%. Celková kumulatívna výroba elektrickej energie v OECD z jadra v roku 2016 bola 1 873,6 TWh, čo predstavuje pokles o 2,7 TWh.

Celková výroba krajín OECD podľa zdroja
Celková výroba krajín OECD podľa zdroja

Európa bola jediným regiónom, ktorý znížil svoju jadrovú výrobu o 19,6 TWh, alebo o 2,4% na 790 TWh, v dôsledku pokračujúceho vyraďovania jadrovej energie v Nemecku, ako aj poklesu výroby v Českej republike a Francúzsku spôsobenému predĺženými odstávkami. V Slovinsku a vo Švajčiarsku boli aj prevádzkové výpadky.

Podiel zdrojov na výrobe OECD v r. 2016
Podiel zdrojov na výrobe OECD v r. 2016

Obnoviteľné zdroje zaznamenali veľký nárast o 9,5% a menší, ale stále výrazný nárast o 2,2% si pripísali aj vodné elektrárne. Fosílne palivá klesli o 0,2% a 0,1%. Nefosílne obnoviteľné zdroje predstavovali 22,4% celkovej výroby v porovnaní s 21,6% v roku 2015.

Podiel zdrojov na celkovej výrobe elektriny v jednotlivých regiónoch OECD.
Podiel zdrojov na celkovej výrobe elektriny v jednotlivých regiónoch OECD.
Výroba elektrickej energie z jadra v Európe klesla.
Výroba elektrickej energie z jadra v Európe klesla.