Odborná konferencia WIN a RO, 17.4.2017

0
42

Pravidelná konferencia našich sekcií v rámci Valného zhromaždenia dňa 17.4.2017 bola tradične naplnená bohatým programom. Možnosť pre všetkých dozvedieť sa viac o práci, ktorú spája spoločná téma ionizujúceho žiarenia.

  1. Ľubica Knoblochová : Program spoľahlivosti ľudského činiteľa
  2. Zuzana Andrlová: Interná komunikácia posilňuje úroveň bezpečnosti v jadrových elektrárňach
  3. Adriana Sokolíková: Národné cvičenie „INEX 5“
  4. Tatiana Ďuranová :Projekty HORIZON 2020- projekt CONCERT a projekt CONFIDENCE
  5. Anna Križanová : Možnosti liečby karcinómu prostaty v súčasnosti
  6. Marián Jakubek, Terézia Melicherová: Oblačnosť a rádioaktivita
  7. Helena Cabáneková , Matej Ďurčík : Radiačná záťaž obyvateľstva SR z expozície radónu podľa nových odporúčaní EU
  8. Terézia Eckertová : Koncentrácie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska
  9. Dana Barátová, Vladimír Nečas : Hodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska pre vyhoreté jadrové paliva
  10. Dominika Holková, Jozef Sitek : Modifikácia amorfných kovových zliatin a nanokryštálov pomocou žiarenia