Podpora jadra v Európe sa zvyšuje, ukazujú nové prieskumy naprieč krajinami

Prieskumy ukázali vysokú úroveň podpory jadrovej energie vo Švédsku, Estónsku, Švajčiarsku, Francúzsku či Belgicku.

0
34
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?
Má jadrová energia v rámci Európy svoje pevné miesto?

Väčšina Francúzov si želá, aby vláda urýchlila rozvoj obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie s cieľom zbaviť sa fosílnych palív do roku 2050. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Harris Interactive zverejneného v stredu 5. apríla. Podľa získaných dát podiel francúzskych občanov, ktorí sa zaujímajú o energetické otázky, vzrástol zo 65 % v máji 2021 na 77 % v apríli 2023, pričom svoju úlohu zohrala vojna na Ukrajine.

Za rovnaké obdobie sa zvýšil počet Francúzov, ktorí majú „dobrý obraz“ o jadrovej energii na 57 %, čo je nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2021 – hoci existujú „pretrvávajúce pochybnosti o otázkach nezávislosti a energetickej transformácie“, hovorí prieskum.

Francúzsko má 56 komerčných jadrových energetických reaktorov, ktoré zabezpečujú približne 70 % elektriny v krajine, čo je najvyšší podiel zo všetkých krajín. Má jeden blok, EPR, vo výstavbe na Flamanville-3.

 

Dolná komora francúzskeho parlamentu, Národné zhromaždenie, nedávno veľkou väčšinou hlasovala za vládny plán jadrovej energetiky, čím predznamenala to, čo je podľa ministra energetiky, začiatok „obrovského projektu“ opätovného spustenia jadrového priemyslu v krajine.

 

Kľúčovým prvkom jadrového plánu je plánovaná výstavba šiestich nových jadrových reaktorov. Plán hovorí, že prvý pár reaktorov EPR2 v novej flotile bude postavený v existujúcej jadrovej elektrárni (JE) Penly neďaleko Dieppe v severnom Francúzsku.

Ruská invázia zamiešala energetické karty

Viaceré prieskumy v Európe nedávno ukázali vzostup podpory jadrovej energie, najmä kvôli obavám o energetickú bezpečnosť a vysokým cenám v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Najnovší prieskum v Belgicku ukázal, že veľká väčšina Belgičanov je za dlhodobú prevádzku existujúcich jadrových elektrární. Belgicko sa rozhodlo odstaviť väčšinu svojej flotily reaktorov do roku 2025.

Podpora jadra po celom svete

Podobné prieskumy ukázali vysokú úroveň podpory jadrovej energie vo Švédsku, Estónsku a Švajčiarsku, ďalšej krajine, kde vláda plánuje postupné vyraďovanie reaktorov z prevádzky.

Prieskum v Japonsku zistil, že prvýkrát od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 väčšina respondentov podporila opätovné spustenie jadrových elektrární. Noviny Asahi Shimbun uskutočnili národný telefonický prieskum, v ktorom 51 % respondentov uviedlo, že sú za obnovenie prevádzky, zatiaľ čo 42 % uviedlo, že chcú, aby jadrové elektrárne zostali mimo prevádzky. Išlo o veľký zvrat vo verejnej mienke, keďže každoročný prieskum ukazoval, že väčšina respondentov bola proti opätovnému spusteniu elektrární takmer desať rokov.