Pokročilý jadrový reaktor Hermes môže poskytnúť spoľahlivú a čistú energiu budúcnosti

Tennessee Valley Authority (TVA) poskytne spoločnosti Kairos Power podporu pri inžinierskom návrhu, prevádzke a licencovaní reaktorového návrhu Hermer. Ten má byť postavený v East Tennessee Technology Park v Oak Ridge.

0
145
Lokalita umiestnenia reaktora Hermes v East Tennessee Technology Park.
Lokalita umiestnenia reaktora Hermes v East Tennessee Technology Park. Foto: Kairos Power

Projekty pokročilých jadrových reaktorov sú realitou a „partnerstvo medzi TVA a Kairos Power umožní zdieľať bezpečnú a inovatívnu pokročilú technológiu za súčasného získavania skúseností s ich licencovaním,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ TVA Jeff Lyash.

Podľa jeho slov je jadrová energetika kľúčom k zásobovaniu ekonomiky USA udržateľnou, spoľahlivou a čistou elektrinou. Lyash tvrdí, že ide o zásadný krok k zaisteniu národnej bezpečnosti.

Ako funguje reaktor Hermes?

Hermes je demonštratívny model technológie KP-FHR, ktorú priniesla kalifornská spoločnosť Kairos Power. Ide o soľami chladený vysokoteplotný reaktor s výkonom 140 MWe. Na jeho prevádzku sa používa špeciálne palivo TRISO. Vďaka vyššiemu bodu varu fluoridovej soli je systém možné prevádzkovať iba s nízkym tlakom v chladiacom okruhu.

Palivo TRISO
Častice TRISO sa nemôžu roztaviť v reaktore a odolávajú extrémnym teplotám hlboko nad hranicou súčasných jadrových palív. Foto: https://www.energy.gov/

Technológia bola vybraná americkým ministerstvom energetiky v rámci programu prodpory pokročilých demonštračných technológií. Kairos Power tak bude počas siedmich rokov čerpať podporu v podobe 629 miliónov dolárov, pričom ministerstvo uhradí 303 miliónov dolárov.

Kairos Power a TVA budú zdieľať záväzky na zlepšenie kvality života ľudí. Ich cieľom je zaistiť inovácie prostredníctvom pokročilých jadrových technológií, ktoré môžu poskytnúť spoľahlivú a čistú energiu budúcnosti.

– Mike Laufer
generálny riaditeľ Kairos Power

Reaktory chladené roztavenými soľami v Oak Ridge

Lokalita pre nový reaktor Hermes nie je vybraná náhodou. Národné laboratóriá Oak Ridge sa venujú vývoju a výskumu a soľných reaktorov od samého začiatku. Prvé experimenty, ktoré prebehli v 60. rokoch minulého storočia, umožnili štúdium uránového i tóriového palivového cyklu. Už v roku 1968 bol vtedajší koncept prevádzkovaný s U-233. Reaktory chladené roztavenými soľami (MSR) majú zopár odlišností od momentálne najrozšírenejších ľahkovodných reaktorov:

  • ich prevádzka je možná s palivom U-233 pomocou kontinuálneho prepracovania,
  • palivo cirkuluje reaktorom a priľahlými systémami pomocou čerpadiel,
  • významný autoregulačný efekt zmenou hustoty zmesi chladiva a paliva (so zvyšujúcim sa výkonom sú častice paliva ďalej od seba, t.j. štiepna reťazová reakcia ustáva),
  • reaktory sú prevádzkované s nízkym tlakom v primárnom okruhu.

Prvý koncept reaktora tohto druhu v Oak Ridge bol prevádzkovaný na plnom výkone 13-tisíc hodín (1 a pol roka). Počas tejto doby boli zodpovedané otázky týkajúce sa jeho ovládania či materiálov použitých vnútri aktívnej zóny. Celý výskumný proces bol však ukončený v roku 1973 kvôli zameraniu sa na iný reaktorový koncept.