K iniciatíve „Čistá nula potrebuje jadro“ sa pridávajú ďalší

0
74

Prinášame vám čerstvé tlačové vyhlásenie World Nuclear Association, ktoré vyzýva svetových lídrov na nevyčlenenie jadrovej energie z nízkouhlíkových zdrojov na výrobu elektriny, ak im naozaj záleží na riešení problému klimatickej zmeny. Pod vyhlásenie sa podpísali čelní predstavitelia viacerých významných celosvetových inštitúcií: Nuclear Industry Association, Nuclear Energy Institute, FORATOM, Japan Atomic Industrial Forum, Canadian Nuclear Association.

Minulý mesiac sa svetoví lídri stretli, aby zdôraznili potrebu urgentných opatrení na riešenie problému klimatickej zmeny. Samit vedúcich predstaviteľov o klimatickej  zmene – a diskutované záväzky – sa uskutočnili na neľahkom pozadí: ekonomikám na celom svete zostáva menej ako tridsať rokov na zníženie celkových emisií uhlíka na čistú nulu. Budúci mesiac sa G7 chopí tejto výzvy, rovnako ako medzinárodní partneri v Miláne pred konferenciou COP26. Tieto stretnutia ponúkajú kritickú šancu stanoviť odvážny nový smer v našom boji proti klimatickej zmene.

Náš úspech v tomto boji si bude vyžadovať energiu – nízkouhlíkovú energiu na transformáciu našich systémov a sektorov našich ekonomík náročných na uhlík. Ako poznamenal Fatih Birol, šéf Medzinárodnej energetickej agentúry, „energia je dobrá vec – problémom sú emisie“. Národy na celom svete budú musieť produkovať oveľa viac nízkouhlíkovej energie ako dnes, aby podporili trvalo udržateľný rozvoj. V tomto úsilí by sa mali riadiť realistickým vedeckým prístupom. Znova citujeme Dr. Birola:

„Nemáme taký luxus, aby sme vylúčili akékoľvek technológie čistej energie, ak to myslíme s klimatickou zmenou vážne.“

Jadrová energia musí byť súčasťou tohto mixu čistých energií a my musíme v snahe o čistú nulu ukázať rovnaké ambície v oblasti jadrovej energie ako v prípade iných čistých technológií.

Jadrová energia je najväčším zdrojom čistej elektriny vo vyspelých ekonomikách a druhým najväčším na svete. Po celé desaťročia zabezpečovala pevnú, spoľahlivú nízkouhlíkovú výrobu, ktorú naše ekonomiky potrebujú, a dlhodobé a dobre platené pracovné miesta, ktoré si naši občania zaslúžia. Keď elektrifikujeme ďalšie odvetvia v rámci globálnej ekonomiky, dopyt po čistej energii vzrastie. Jadrová energia nám umožní rozšíriť výrobnú kapacitu s minimálnou environmentálnou stopou, zatiaľ čo jadrové reaktory sa dajú použiť aj na výrobu zeleného vodíka, dekarbonizáciu ťažkého priemyslu a odsoľovanie vody. Nové jadrové koncepcie založené na osvedčených technológiách budú znamenať, že každá krajina, či už veľká alebo malá, môže nasadiť jadrovú energiu na zlepšenie svojej energetickej bezpečnosti.

Aj keď je dnes nevyhnutné využiť príležitosť na vybudovanie ďalšej kapacity čistej energie, sú potrebné aj okamžité kroky na zachovanie našej súčasnej nízkouhlíkovej výroby. Do roku 2040 má odísť do dôchodku viac ako 100 gigawattov jadrovej kapacity, čo by bola najväčšia strata čistej energie vo svetových dejinách. Za rovnaké obdobie odhaduje IEA, že globálny dopyt po elektrine stúpne o 50%. Aby sa zabezpečilo, že táto nová generácia nebude obsahovať uhlík, musia vlády na celom svete podporovať zavádzanie jadrových technológií v partnerstve s inými nízkouhlíkovými technológiami, ako sú veterná, solárna a vodná energia.

Ako tvorcovia globálnych politík vás naliehavo vyzývame, aby ste podnikli okamžité kroky na zabránenie predčasnému odstaveniu existujúcich jadrových výrobných kapacít a na urýchlenie rozsahu a časového rámca investícií do nových jadrových kapacít:
• Jadrová energia by mala byť vo vnútroštátnych a medzinárodných politikách a dohovoroch jasne uznaná ako čistá, nízkouhlíková a udržateľná spolu s inými nízkouhlíkovými, čistými a udržateľnými energetickými technológiami.
• Národné a medzinárodné politické rámce by mali zabezpečiť rovnaký prístup ku klimatickému financovaniu pre všetky nízkouhlíkové zdroje energie, vrátane jadrovej, a mali by to jasne signalizovať súkromnej finančnej a investičnej komunite, pretože hodnotí každú spoločnosť a projekt na základe ich zásluh prostredníctvom celého spektra metrík environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG).
• Krajiny by mali maximalizovať výrobný potenciál svojich existujúcich jadrových reaktorov a vybudovať náhrady za vyradené reaktory, aby zabezpečili, že svet nestratí čistú kapacitu energie.
• Krajiny s existujúcimi odbornými znalosťami v oblasti civilnej jadrovej energie by mali podporovať krajiny, ktoré si želajú zodpovedne využívať jadrovú energiu, ako aj rozširovať svoje vlastné jadrové kapacity.
• Krajiny by mali zahrnúť jadrovú energiu spolu s inými nízkouhlíkovými energetickými technológiami do svojich národných príspevkov a do svojich stratégií rozvoja nízkych emisií.

Vďaka týmto opatreniam môžu svetoví lídri stavať na minulých investíciách do nízkouhlíkových kapacít pri uskutočňovaní technologicky neutrálnych politík, ktoré umožnia krajinám využiť všetky dostupné nízkouhlíkové možnosti. Neberte súčasným a budúcim generáciám jeden z najefektívnejších nízkouhlíkových zdrojov energie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii.

Naša planéta a budúcnosť našich detí závisí od nášho spoločného úspechu.

Tlačové vyhlásenie WNA v pôvodnom znení nájdete tu: Net zero needs nuclear