Miestni obyvatelia podporujú plány Poľska na prvú jadrovú elektráreň.

Prieskum vykonaný pre poľskú spoločnosť PGE EJ1, ktorá má na starosti projekt výstavby prvej jadrovej elektrárne v krajine, ukázal, že 67% obyvateľov v oblastiach okolo navrhovaných miest v severnom Poľsku podporuje potenciálnu výstavbu jadrovej elektrárne vo svojom regióne.

Prieskum vykonali v novembri a decembri 2017 v troch obciach Choczewo, Gniewino a Krokowa. Všetky sa nachádzajú blízkosti poľského pobrežia Baltického mora v severnej provincii Pomoransko.

Miestni obyvatelia podporujú projekt kvôli rozvoju a pracovným príležitostiam, ktoré by mohol priniesť do ich kraja. Podľa prieskumu takmer polovica respondentov (49%) očakáva, že lacnejšia elektrina bude jednou z výhod novej atómky, zatiaľ čo traja z desiatich opýtaných (35%) očakávajú rozvoj miestnej infraštruktúry.

V apríli 2017 PGE začala proces výberu lokality a urobila environmentálne prieskumy v dvoch lokalitách – Lubiatowo-Kopalino v obci Choczewo a Żarnowiec v obci Krokowa.

Cieľom štúdií je určiť potenciálny vplyv projektu na životné prostredie aj na miestnych obyvateľov. Prvé kolo environmentálnych štúdií sa už uskutočnilo na obidvoch miestach.

Poľská vláda neprijala konečné rozhodnutie o jadrovom programe krajiny, pričom termín sa niekoľkokrát odložil. Podľa najnovších správ sa teraz očakáva rozhodnutie v polovici roku 2018.