Jadrový blok Rostov-4 v južnom Rusku bol pripojený k rozvodnej sieti a začal skúšobný režim pre komerčnú prevádzku, uviedol štátny jadrový prevádzkovateľ Rosenergoatom. Keď sa začne komerčná prevádzka naplánovaná na druhú polovicu tohto roku, blok typu VVER-1000 bude 37. komerčným jadrovým reaktorom v krajine.

Rusko má ambiciózne plány na rozšírenie a rozvoj svojej jadrovej flotily so siedmimi jadrovými blokmi vo výstavbe a ďalšími dvadsiatmi v štádiu plánovania. 35 komerčných blokov dodáva približne 17% elektrickej energie, ale plánuje sa zvýšiť tento podiel na 25% do roku 2030. Začiatkom tohto roka Rusko uviedlo, že jadrová elektráreň (JE) Leningrad 2-1 generácie III+ typu VVER-1200/491 je pripravená na pripojenie do siete.

Vo februári 2018 šéf štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev predstavil prezidentovi Vladimírovi Putinovi plány na začatie výstavby prvého sodíkom chladeného rýchleho reaktora 4. generácie BN-1200 priemyselnej veľkosti v roku 2020, hoci pred tromi rokmi povedal, že projekt je odložený.

Rusko má tiež veľké plány na predaj svojej komerčnej jadrovej technológie do zahraničia. Podľa spoločnosti Rosatom, Rusko plánuje alebo potvrdzuje objednávky na výstavbu 33 blokov v zahraničí.

V ďalšom vývoji má svoju úlohu aj prvá komerčná plávajúca jadrová elektráreň Akademik Lomonosov, ktorá dorazí na miesto určenia v Peveku, arktickom prístavnom meste v ďalekom severovýchodnom regióne Čukotka, v júni 2019. Akademik Lomonosov príde najprv do prístavu Murmansk na ďalekom severozápade Ruska na zavezenie jadrového paliva a skúšky kotvenia. Jeho uvedenie do prevádzky je naplánované na jeseň roku 2019. Akademik Lomonosov bude prvým plavidlom navrhovanej flotily plávajúcich JE s malými blokmi s tlakovodným reaktorom, ktoré môžu poskytovať energiu, teplo a odsolenú vodu vo vzdialených a suchých oblastiach krajiny.

Akademik Lomonosov nahradí kapacitu, ktorá bude stratená pri odstavení JE Bilibino na Čukotke. Podľa spoločnosti Rosatom JE Bilibino vyrába 80% elektrickej energie v tomto odľahlom regióne. Prvý blok JE Bilibino je naplánovaný na trvalé odstavenie v decembri 2018. Zostávajúce tri bloky budú odstavené v decembri 2021.