Poľsko začína hodnotiť dve lokality pre svoju prvú atómku

0
85

Poľská spoločnosť PGE EJ1, ktorá má na starosti prvý projekt JE v krajine, formálne začala proces posudzovania vplyvu na životné prostredie a výberu lokality na dvoch miestach – Lubiatowo-Kopalino a Żarnowiec. Obidve sú blízkosti poľského pobrežia Baltického mora v severnom Pomoransku.

PGE EJ1 vo vyhlásení uviedla, že výsledky prispejú k vypracovaniu správy o vplyve na životné prostredie a správy o umiestnení zariadenia, ktoré sú naplánované na rok 2020. Tieto štúdie majú za cieľ zistiť potenciálny dopad projektu plánovanej novej výstavby na životné prostredie i na miestnych obyvateľov.

Plánované jadrové lokality v Poľsku
Plánované jadrové lokality v Poľsku

Prvá séria environmentálnych štúdií už bola vykonaná na oboch miestach. V máji 2016 Generálne riaditeľstvo Poľska pre ochranu životného prostredia schválilo dve miesta pre vypracovanie štúdie dopadov na životné prostredie pre jadrový projekt.

PGE EJ1 uviedla, že rozhodnutie o programe novej poľskej jadrovej výstavby prijme poľské Ministerstvo energetiky do konca roka 2017.