Dánsko otvára výskum štiepenia s grantom pre Seaborg

0
79
Seaborg Technologies
Seaborg Technologies

Kodanský startup Seaborg Technologies, ktorý vyvíja pokročilý reaktor chladený roztavenými soľami (MSR) na báze tória, dostal grant od Innovation Fund Denmark (IFD), čo je prvá dánska investícia do výskumu jadrového štiepenia od zákazu jadrovej energie v krajine v roku 1985.

IFD je verejná investičná agentúra, ktorej poslaním je podporovať sľubné dánske podniky v ich počiatočných fázach. Rozhodnutie o financovaní reaktora, známeho ako Seaborg CUBE-100 (skratka pre Compact Used BurnEr), je prvý krok Dánska k vývoju nových konceptov štiepnych reaktorov, povedala spoločnosť Seaborg. Spoločnosť nezverejnila podrobnosti o grante, ale jej podľa jej hovorcu ide o pomerne skromné ​​množstvo. „V tejto ranej fáze nám to poskytne možnosti, aby sme mohli pokročiť a upevniť duševné vlastníctvo. Dôležitejším aspektom je jeho symbolická hodnota“, uviedol hovorca Seaborg pre NucNet.

Podľa Seaborgu, MSR sľubujú zlepšenie vo všetkých oblastiach jadrovej bezpečnosti, ktorá znepokojovala  dánsku verejnosť. „To donútilo Dánov, aby prehodnotili svoje názory a videli jadrovú energiu ako životaschopnú alternatívu v boji proti globálnemu otepľovaniu“, povedal hovorca. „Podrobná verejná debata viedla k skúmaniu potenciálnych výhod dánskeho pokročilého jadrového reaktora pre priemysel.“

Troels Schönfeldt, generálny riaditeľ Seaborgu,  si myslí, že s touto investíciou bude mať spoločnosť vhodnú pozíciu pre ďalšie investície potrebné na dosiahnutie pokroku až do komerčnej fázy. Dr. Schönfeldt povedal, že spoločnosť hľadá „vizionárskych investorov“ s dlhodobou perspektívou potrebnou pre návratnosť z  pokročilých jadrových reaktorov.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla v správe o MSR, že prototyp Seaborg je integrálny blok s výkonom 50 MW. Je moderovaný grafitom a ako palivo používa kombináciu vyhoreného jadrového paliva a tória. Dizajnérsky tím tvoria fyzici a chemici z inštitútu Nielsa Bohra a Dánskej technickej univerzity.