Portugalsko už nevyrába elektrinu z uhlia

Krajina sa vďaka tomuto kroku stala štvrtým štátom Európskej únie, ktorý na výrobu elektriny už nevyužíva spaľovanie uhlia.

0
46
Portugalsko odstavením energetickej výroby z uhlia splnilo svoj záväzok z Konferencie OSN o zmene klímy (Cop23), ktorá sa v roku 2017 uskutočnila v nemeckom Bonne.

Portugalsko sa stalo štvrtou krajinou Európskej únie, ktorá prestala vyrábať elektrickú energiu prostredníctvom spaľovania uhlia. Poslednou uhoľnou elektrárňou v Portugalsku bola Pego, vzdialená približne 150 km od Lisabonu. Tá prestala generovať prúd pre rozvodnú sieť 22. novembra 2021, hoci pôvodný plán vlády počítal s odstavením až v roku 2023. Ide o zdroj, ktorý v rokoch 2008 až 2019  priemerne spôsoboval približne 4% emisií skleníkových plynov v krajine.

Portugalsko nedisponuje zásobami fosílnych palív, doterajšia energetická produkcia teda závisela od exportu surovín, preto sa krajina rozhodla transformovať svoj energetický mix, ktorý chce optimalizovať najmä s ohľadom na obnoviteľné zdroje energie. Tie tvoria približne tretinu portugalskej produkcie, zvyšok táto krajina na Pyrenejskom produkuje z dovážaných fosílnych palív.

„Verejnosť si žiada klimatické opatrenia, avšak k rýchlejšiemu vyraďovaniu uhoľných elektrární prispievajú aj zlé hospodárske vyhliadky uhlia“, uviedla Kathrin Gutmannová z iniciatívy Europe Beyond Coal. „Teraz je dôležité zabezpečiť, aby energetické spoločnosti nespravili chybu tým, že by nahradili uhlie fosílnym plynom či neudržateľnou biomasou,“ dodala Gutmannová.

Prvou krajinou Únie, ktorá sa vzdala výroby energie z uhlia, bolo v roku 2016 Belgicko. Po ňom sa vlani pridali aj Rakúsko a Švédsko. Portugalsko odstavením energetickej výroby z uhlia splnilo svoj záväzok z Konferencie OSN o zmene klímy (Cop23), ktorá sa v roku 2017 uskutočnila v nemeckom Bonne.