Prevádzka ITERu na plnom výkone zostáva podľa plánu v roku 2035

0
131

Všetky míľniky medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER), ktorý je vo výstavbe na juhu Francúzska, sa dodržali podľa plánu na prvú plazmu v roku 2025 a plný výkon v roku 2035, povedal riadiaci orgán projektu.

Projekt ITER s predpokladaným rozpočtom okolo 15 miliárd eur navrhli s cieľom preukázať vedeckú a technologickú uskutočniteľnosť jadrovej syntézy a bude najväčším experimentálnym zariadením na jadrovú syntézu na svete. Jadrová syntéza je proces, ktorý prebieha v Slnku a vo hviezdach. Európa prispieva takmer polovicou nákladov na výstavbu ITERu. Ďalších šesť členov – Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Rusko a USA – prispieva rovnakým dielom k zvyšku.