Pri teplote do 1 200 stupňov je možné merať tečenie jadrového paliva

0
217

Holandská NRG sa stala prvou organizáciou, ktorá vyvinula techniku ​​na meranie deformácie jadrového paliva pri vysokých teplotách a úrovniach žiarenia, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky v jadrovom reaktore.

Údaje z tohto postupu posunú poznatky o tom, ako sa chová jadrové palivo v jadrových elektrárňach (JE). Táto technika zohrá dôležitú úlohu pri výskume a vývoji bezpečnejších a lepších jadrových palív.

Technika sleduje „tečenie jadrového paliva“, ku ktorému dochádza vtedy, keď sa pelety oxidu uránu (UO2), používané v tyčiach s jadrovým palivom, trvale deformujú v dôsledku vysokého tlaku, teploty a úrovne žiarenia v reaktore.

NRG uviedla, že vyvinula techniku ​​vo svojom reaktore s vysokým tokom (HFR) v Pettene, v ktorom bola za prevádzkových podmienok monitorovaná deformácia niekoľkých vzoriek. Výskumníci zistili zmeny rozmerov vo vzorkách kovu a keramiky s presnosťou menšou ako jeden mikrometer počas ožarovania pri teplotách od 500 do 1200 °C. NRG uviedla, že ide o „obrovskú výzvu“ a dva roky pracovala na vývoji techniky a preukázaní jej uskutočniteľnosti.

Ďalším krokom je meranie deformácie skutočného jadrového paliva, ktoré je naplánované na rok 2018. „Teraz vieme, že nástroj aj princíp merania fungujú a my môžeme určiť tečenie jadrového paliva pri vysokých úrovniach žiarenia a vysokých teplotách,“ povedal Steven Knol, odborník na jadrové palivo. Získavanie lepších údajov o dotyku jadrového paliva je dôležité pre pochopenie správania jadrového paliva za bežných aj havarijných podmienok. Nová technika monitorovania sa môže použiť aj pri výskume palív odolných voči haváriám (ATF) a zmiešaných oxidových palív (MOX).

foto: NRG