Japonský jadrový dozor dá energetickým spoločnostiam viac času, pokiaľ môžu požiadať o predĺženie prevádzky starnúcich blokov. Do jeho čela sa postavil nový šéf, ktorý bude „nekompromisný“.

Za starnúce reaktory v Japonsku sa považujú tie, ktoré sa blížia k 40. roku komerčnej prevádzky. Nové predpisy nahradia existujúce trojmesačné obdobie tým, že ho posunú na začiatok 35. roku prevádzky reaktora.

Prevádzková životnosť jadrovej elektrárne (JE) v Japonsku je v zásade obmedzená na 40 rokov. Na predĺženie tejto životnosti a opätovné spustenie blokov sa vyžadujú samostatné kontroly zo strany dozoru.

Ak blok úspešne prejde kontrolou pre predĺženie prevádzky, jeho životnosť sa môže predĺžiť jednorazovo až o 20 rokov. Iba tri jadrové elektrárne v Japonsku prešli kontrolami na predĺženie životnosti starších blokov. Sú to Mihama-3, Takahama-1 a Takaham-2, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Kansai Electric Power Company v prefektúre Fukui v západnom Japonsku.

Nový predseda japonského jadrového dozoru sľubuje „nekompromisný“ prístup k bezpečnosti

Nový predseda japonského orgánu jadrového dozoru (NRA) sa rozhodol zaistiť bezpečnosť všetkých atómiek v Japonsku a povedal, že bude „nekompromisný“ vo svojom úsilí o dodržiavanie noriem. Toyoshi Fuketa nastúpil do funkcie  22. septembra 2017. Od roku 2012 bol komisárom NRA, jeho úlohou bolo aj zavedenie nových štandardov jadrovej bezpečnosti po havárii Fukušima-Daiiči. „Úsilie o udržanie bezpečných JE nemá koniec. Budem nekompromisne presadzovať bezpečnosť,“ citujú Fuketu noviny Japan Times.