Projekt Astrid: Francúzsko odstúpilo od plánu výstavby prototypu reaktora 4. generácie

0
122

Francúzska jadrová agentúra upustila od plánov na výstavbu prototypu sodíkom chladeného rýchleho množivého jadrového reaktora (FBR) Astrid, uviedli noviny Le Monde.

Podľa médií Komisia pre atómovú a alternatívne energie (CEA) pozastaví projekt FBR Astrid s výkonom 600 MW, plánovaný pre jadrovú lokalitu Mareale v južnom Francúzsku.

„Za súčasnej situácie na trhu s energiou sa priemyselný rozvoj reaktorov štvrtej generácie neplánuje skôr ako v druhej polovici tohto storočia,“ uviedla CEA.

Le Monde uviedol, že „projekt je mŕtvy a agentúra naň nebude míňať viac času ani peňazí“. Noviny však tiež uviedli, že projekt by sa mohol oživiť „v druhej polovici storočia“. Toto oznámenie potvrdzuje správy v japonskej tlači z novembra 2018, keď francúzska vláda oznámila Japonsku, že má v úmysle zastaviť spoločný vývoj FBR Astrid.

Čo je to FBR 4. generácie?

V roku 2014 Francúzsko a Japonsko uviedli, že budú spolupracovať na vývoji FBR 4. generácie, vrátane projektu Astrid

Japonsko v roku 2016 zrušilo svoj vlastný prototyp FBR Monju z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov a po niekoľkých nehodách, vrátane úniku 700 kg tekutého sodíka zo sekundárneho chladiaceho okruhu v roku 1995.

Japonsko považovalo Astrid za jadro svojich plánov recyklácie použitého jadrového paliva. FBR vytvára viac štiepiteľného materiálu, ako spotrebuje, a umožňuje významné zvýšenie množstva energie získanej z prírodného, ​​ochudobneného a recyklovaného uránu. Táto technológia umožňuje použitie a recykláciu plutónia a ďalších aktinidov.

Jedným z hlavných cieľov projektu Astrid bolo použitie ochudobneného uránu a plutónia z existujúcej francúzskej jadrovej flotily ako paliva. Le Monde uviedol, že tento materiál sa do značnej miery ukladá v lokalite La Hague patriacej spoločnosti Orano v severnom Francúzsku.

Projekty FBR sa skúmajú alebo stavajú v Indii, Rusku, Číne a USA.

V roku 2010 bola podpísaná dohoda o vývoji reaktora Astrid medzi francúzskou vládou a CEA. CEA niesla celkovú zodpovednosť za projekt, pričom do konca fázy projektovania vložila do tohto programu 652 miliónov €. Podľa údajov verejného audítora uverejnených v Le Monde, do konca roku 2017 investície do projektu dosiahli 738 miliónov €.

Cieľom spolupráce medzi Francúzskom a Japonskom bolo poskytnúť Francúzsku príležitosť vykonať testy pre Astrid na reaktore Monju.

CEA uviedla, že do konca roka spustí revidovaný výskumný program pre bloky 4. generácie po roku 2020 v súlade s dlhodobou energetickou stratégiou vlády.