Japonský orgán, ktorý určuje jadrovú politiku, prijal správu, v ktorej sa uvádza, že krajina vstupuje do éry vyraďovania jadrových elektrární (JE) z prevádzky a vyzýva prevádzkovateľov, aby vopred naplánovali zníženie bezpečnostných rizík a nákladov, ktoré si vyžadujú desaťročia a miliardy dolárov.

Ktoré reaktory v Japonsku sa vyraďujú?

Doteraz bolo určených na vyradenie alebo vyradených z prevádzky dvadsaťsedem reaktorov a dozor schválil vyradenie deviatich blokov: Genkai-1, Hamaoka-1, Hamaoka-2, Ikata-1, Mihama-1, Mihama-2, Shimane-1, Tokai-1 a Tsuruga-1.

Medzi reaktormi určenými na vyradenie sú štyri v JE Fukušima Daiiči, ktoré boli vážne poškodené zemetrasením a vlnou cunami.

Japonsko: Biela kniha o jadrovej energii

Každoročná biela kniha o jadrovej energii, ktorú prijala Japonská komisia pre atómovú energiu, vyzýva energetické spoločnosti, aby sa poučili z príkladov z USA a Európy, najmä z Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Japonsko zatiaľ neukončilo vyraďovanie žiadneho reaktora a nemá konkrétne plány na konečné zneškodnenie rádioaktívneho odpadu.

„Berúc do úvahy ďalší nárast počtu jadrových zariadení, ktoré budú vyradené z prevádzky, je potrebné vyvinúť nové technológie a systémy, aby sa úlohy mohli vykonávať efektívne a hladko,“ uvádza sa v správe. „Ide o úplne novú etapu, ku ktorej musíme pristúpiť a zaoberať sa ňou.“

Japonské spoločnosti sa rozhodli investovať do mnohých starších reaktorov namiesto toho, aby investovali do bezpečnostných požiadaviek podľa štandardov po fukušimskej havárii.

Podľa správ v japonskej tlači stojí vyradenie typického reaktora z prevádzky viac ako 550 miliónov USD a trvá niekoľko desaťročí.

Všetky reaktory v Japonsku zastavené po Fukušime

V Japonsku je 62 komerčných jadrových blokov, z ktorých deväť prešlo od zemetrasenia a cunami z roku 2011 prísnejšou bezpečnostnou kontrolou. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uvádza, že 37 z nich je potenciálne prevádzkyschopných, 23 je natrvalo odstavených a dva – Ohma a Shimane-3 – sú vo výstavbe.

Japonsko zastavilo všetky prevádzkované jadrové reaktory po havárii JE Fukušima-Daiiči. V čase havárie ich bolo v prevádzke 42. Podľa MAAE bol jadrový podiel krajiny v roku 2017 približne 3,6%. Pred Fukušimou Japonsko vyrobilo asi 30% svojej elektriny z jadrovej energie a plánovalo zvýšiť jej podiel na 40%.

Deväť blokov, ktoré sa vrátili do komerčnej prevádzky, sú Ohi-3 a -4, Genkai-3 a -4, Sendai-1 a -2, Takahama-3 a -4 a Ikata-3.