Európska komisia by mohla pomôcť jadrovému priemyslu tým, že bude podporovať investície do nových reaktorov prostredníctvom priaznivých politík, ako sú dlhšie zmluvy na využitie kapacít a využívanie modelov financovania používaných inými nízkouhlíkovými technológiami, povedal Cosmin Ghita, výkonný riaditeľ rumunského jadrového prevádzkovateľa Nuclearelectrica.

Ghita povedal na konferencii o nízkouhlíkových technológiách v Bruseli, že banky a finančné inštitúcie sa čoraz viac zapájajú do investícií do jadrového priemyslu a že je potrebné prehodnotiť modely financovania nových jadrových stavieb.

Jadrový priemysel podľa Ghitu prechádza zo zmlúv založených na modeloch „náklady plus“ na kapitálové výdavky založené na modeloch „návratnosti aktív“ a európski politici by mali nájsť spôsoby, ako podporiť kapitálové investície do jadrovej energetiky počas tohto prechodu.

Podľa zmlúv „náklady plus“, známych aj ako zmluvy o úhrade nákladov, kontraktor dostane  zaplatené za všetky povolené výdavky plus dodatočnú platbu, ktorá mu umožní vytvoriť zisk. To je v kontraste s zmluvami s pevnou cenou, v ktorých je zmluvnej strane vyplatená dohodnutá suma bez ohľadu na výdavky.

Návratnosť aktív je mierou rentability podniku vo vzťahu k jeho celkovým aktívam a dlhu. Je široko používaný v investičných financiách ako ukazovateľ toho, ako spoločnosť využíva svoje aktíva.

Ghita uviedol, že aj obmedzené zníženie finančného rizika pre investorov do jadrových elektrární (JE) by mohlo znamenať veľa, keď hovoríme o projektoch, ktoré môžu stáť 10 miliárd € alebo viac. Povedal, že ekonomické prínosy jadrovej energetiky sa v medzinárodnom finančnom sektore čoraz viac uznávajú. „Po úplnom odpísaní počas prvých 15 alebo 20 rokov jej životného cyklu je jadrová elektráreň bohatá na hotovosť,“ povedal.

Bruselská skupina jadrového priemyslu Foratom už skôr podporila výzvy na politickú podporu jadrovej energetiky a uviedla, že existuje reálne nebezpečenstvo, že tvorcovia politiky budú ignorovať atribúty jadra ako spoľahlivého nízkouhlíkového energetického zdroja, ktorý dokáže pracovať spolu s obnoviteľnými zdrojmi. Generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille povedal, že jadrová energia sa neobjavila vo väčšine politických iniciatív Európskej komisie.

Ghita neuviedol žiadne podrobnosti o špecifických otázkach financovania výstavby JE, ale v januári spoločnosť Hitachi zastavila plány na JE Wylfa Newydd vo Walese a minulý rok spoločnosť Toshiba odložila projekt výstavby novej JE v Moorside v Anglicku. Obidve spoločnosti uviedli, že dôvodom bola chýbajúca životaschopná schéma financovania.

Ďalšie krajiny ako Bulharsko a Poľsko plánujú nové jadrové zariadenia, ale hľadajú ten správny model financovania.

V novembri 2015 podpísala spoločnosť Nuclearelectrica memorandum o porozumení so spoločnosťou China General Nuclear Power Corporation na dva nové bloky v JE Cernavodă. Odvtedy pokračujú rokovania o dohode s investormi.

Jeden z možných spôsobov financovania novej výstavby, ktorý sa zvažuje v Spojenom kráľovstve, je model regulovanej aktívnej základne (RAB). Financovanie RAB je v podstate druh zmluvy vypracovanej s podporou vlády, ktorý vypočíta náklady a zisky projektu pred jeho spustením a prideľuje zisky investorovi od prvého dňa.