Európska komisia (EK) očakáva „stabilný podiel jadra“ v európskom energetickom mixe do roku 2050, v ktorom budú dominovať obnoviteľné zdroje, povedal tento týždeň na konferencii v Bruseli komisár pre energetiku a boj proti klimatickej zmene Miguel Arias Cañete.

Približne 80% elektrickej energie EÚ by do roku 2050 malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov, pričom zostávajúcu medzeru vyplní jadrová energia. Hlavnými prínosmi navrhovaného elektrického mixu budú uhlíková neutralita, bezpečnosť dodávok energie a zníženie závislosti EÚ na dovoze energie, povedal Cañete.

EU ako čistý dovozca energií

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, s výnimkou rašeliny a koksu, EÚ je čistým dovozcom energetických produktov. Ropa vo veľkej miere dominovala dovozu do EÚ v roku 2018 s podielom 70%, po nej nasledoval zemný plyn s 20%. V roku 2018 zostalo Rusko najväčším dodávateľom zemného plynu a ropných produktov do EÚ pred Nórskom.

Podľa Cañeteho bude 25% z ďalšieho viacročného finančného rámca EÚ (MMF) podporovať masívne zavádzanie inovatívnych nízkouhlíkových technológie. MFF je sedemročný finančný rámec, ktorý upravuje ročné rozpočty EÚ stanovením stropov výdavkov pre široký zoznam oblastí politiky, vrátane energetiky.

Nulové emisie skleníkových plynov

V novembri 2018 EK vydala stratégiu pre Európu do roku 2050, ktorá vyzýva EÚ, aby dosiahla nulové čisté emisie skleníkových plynov. Stratégia uznáva, že jadrová energia je jedným zo zdrojov energie bez emisií uhlíka v energetickom mixe EÚ, varuje však, že budúcnosť jadrovej energie bude vo veľkej miere závisieť od technologického vývoja a oblasti regulácie.

Očakáva sa, že podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektrickej energie bude v roku 2050 medzi 81% a 85%, v porovnaní s 57% v roku 2030 a 30% v roku 2015, uviedla EK. Medzi obnoviteľnými zdrojmi energie bude veterná energia predstavovať približne 56% celkovej výroby, z 26% v roku 2030 a 9% v roku 2015.

Stratégia predpokladá podiel jadrovej energie na výrobe elektrickej energie 12% až 15% do roku 2050, v porovnaní s približne 26% dnes a 18% v roku 2030. Stratégia EK celkovo vyžaduje zníženie emisií skleníkových plynov o 80-90% v dodávkach elektrickej energie v Európe do roku 2050, vďaka zvýšenej energetickej účinnosti, výrobe z obnoviteľných zdrojov a zavádzaniu technológie zachytávania a ukladania uhlíka.