Rozdelenie systému v synchrónnej oblasti kontinentálnej Európy 8. januára 2021

0
130

Druhá aktualizácia, Pripravil: Andrej Hanzel

8. januára 2021 o 14:05 SEČ sa synchrónna oblasť kontinentálnej Európy rozdelila na dve časti z dôvodu výpadkov niekoľkých prvkov prenosovej siete vo veľmi krátkom čase. ENTSO-E zverejnil prvé informácie o udalosti už 8. januára 2021, po ktorých nasledovala aktualizácia s geografickým pohľadom a časovým sledom 15. januára 2021. Odvtedy ENTSO-E analyzovala veľkú časť relevantných údajov zameraných na rekonštrukciu udalosť podrobne. Táto druhá aktualizácia predstavuje kľúčové zistenia podrobných analýz, ktoré majú stále predbežný charakter podliehajúci novým skutočnostiam, ktoré sa objavia v stále prebiehajúcom vyšetrovaní.

Celá analýza v pdf.