Ruský štátny jadrový prevádzkovateľ Rosenergoatom plánuje v roku 2019 prijať 330 nových absolventov vysokých škôl, pričom do roku 2030 by mohlo byť zamestnaných až 9000 absolventov.

Spoločnosť uviedla, že v roku 2018 prijala 264 vysokoškolských absolventov, čo bolo o 8% viac ako v roku 2017. Rosenergoatom uviedol, že údaje o zamestnanosti boli získané z prieskumu, koľko potrebuje spoločnosť vysoko vzdelaných pracovníkov do roku 2030 a koľko stáží je potrebných do roku 2024.