Jadrová energia v USA čelí veľkým problémom a bez účinných politických krokov bude krajina strácať podstatnú časť svojej kapacity a Čína sa stane lídrom v technológii výroby jadrovej energie. Povedal to výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol výboru Senátu USA pre energetiku a prírodné zdroje.

Jadrová energia v USA

Podľa Birola by jadrová energia mala byť považovaná za kľúčovú výhodu v USA. Štáty sú už 60 rokov lídrom v oblasti technológie výroby jadrovej energie spolu s Francúzskom, Japonskom a Ruskom. Ak sa však politika USA nezmení, Čína sa stane novým lídrom v oblasti výroby jadrovej energie, vyhlásil Birol.

„Čína za posledné dve desaťročia rýchlo rozvinula svoju jadrovú energetiku, ktorá sa zvýšila z troch prevádzkovaných reaktorov v roku 2000 na 46 na konci minulého roka. Jadrová kapacita v Číne predbehne kapacitu USA do desiatich rokov.“

Ochrana existujúcich jadrových elektrární

Birol vyhlásil, že USA by mali prioritne chrániť existujúcu flotilu jadrových elektrární (JE) a predĺžiť ich životnosť. Ale vo veľkej časti predlžovania životnosti amerických JE je problém, pretože veľkoobchodné trhy nehodnotia energetickú bezpečnosť a čistý prínos jadrovej energie.  „Atómky“ však stále vyrábajú v Spojených štátoch dvakrát toľko elektrickej energie s nízkymi emisiami uhlíka, ako veterná a solárna energia spolu.

Kapacita JE v základnom zaťažení zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní energetickej bezpečnosti. Platí to najmä v severných oblastiach USA, ktoré zažívajú špičky v dopyte po elektrickej energii a plyne počas extrémne chladných období, ako bol nedávny polárny vír – kedy môže byť solárna výroba nedostatočná.

Malé modulárne reaktory ponúkajú významné výhody

Existuje aj významný medzinárodný dopyt pre inovatívne prístupy k jadrovej energii vrátane malých modulárnych reaktorov. SMR môžu ponúkať významné výhody, ako je napríklad výroba v továrňach, flexibilita v mieste nasadenia a nižšie investície pred výstavbou. Je to ďalšia príležitosť, aby americké inovácie zohrávali vedúcu úlohu. Aby zabezpečili dlhodobý prínos jadrovej energie, USA musia naďalej urýchľovať inovácie v nových jadrových technológiách, vrátane SMR.