Šéf Foratomu odkazuje Európskej komisii: Návrh nefinancovať jadro nemá logiku

Bruselská skupina jadrového priemyslu vyjadrila ľútosť nad návrhom Európskej komisie znemožniť použitie peňazí na transformáciu uholných regiónov pre jadrové elektrárne. Podľa šéfa Foratomu Yvesa Desbazeillea Komisia odmieta osvedčený model.

0
139
Portugalsko odstavením energetickej výroby z uhlia splnilo svoj záväzok z Konferencie OSN o zmene klímy (Cop23), ktorá sa v roku 2017 uskutočnila v nemeckom Bonne.

Bruselská skupina jadrového priemyslu Foratom uvítala cieľ Európskej únie (EÚ) poskytnúť finančnú podporu regiónom závislým na uhlí, aby im pomohla v ich úsilí o dekarbonizáciu. Vyjadruje však poľutovanie nad návrhom Európskej komisie (EK) vylúčiť použitie týchto prostriedkov pre jadrové elektrárne (JE).

Návrh financovania je súčasťou Mechanizmu spravodlivého prechodu (JTM) EK, ktorého podrobnosti boli oznámené spolu s informáciou o tom, že Európska zelená dohoda, ktorú EK prijala minulý mesiac a ktorá stanovuje ambiciózne klimatické a environmentálne ciele pre EÚ, bude financovaná sumou 1 bilión €.

JTM a pridružený fond spravodlivého prechodu boli jedným z návrhov v Zelenej dohode, ktorá je hlavnou iniciatívou v úsilí EÚ o dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2050. Celková investícia, ktorá sa má mobilizovať v rámci navrhovaného JTM, bude v rokoch 2021 – 2027 predstavovať 100 miliárd €, pričom financovanie bude pochádzať z rozpočtu EÚ, spolufinancovania členských štátov, programov regionálnej pomoci EÚ a Európskej investičnej banky.

Pozornosť sa teraz zameria na zasadnutie Európskej rady, ktorá sa zíde v júni, aby schválila investičný plán pre zelenú dohodu v spomínanej výške 1 bilión € a fond pre spravodlivý prechod v sume 7,5 miliardy €.

JTM sa zameria na regióny a odvetvia, ktoré sú prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo najviac postihnuté z dôvodu ich závislosti na fosílnych palivách. „Fond spravodlivého prechodu bude kľúčovým nástrojom na podporu území najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu a zabránenie rastu regionálnych rozdielov,“ uviedla EK. V návrhu Komisie sa však uvádza, že vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo výstavba jadrových elektrární nespĺňajú podmienky na prechodné fondy.

Desbazeille: Dekarbonizáciu tým iba sťažia

Podľa Foratomu správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímyMedzinárodnej energetickej agentúry a samotnej Komisie uverejnené za posledných 18 mesiacov, dospeli k záveru, že nízkouhlíková jadrová energia je nevyhnutnou súčasťou nízkouhlíkového hospodárstva. „Na konci minulého roka niekoľko členských štátov objasnilo, že ak sa majú zaviazať k cieľom dekarbonizácie do roku 2050, musia mať možnosť investovať do jadrovej energie,“ uviedol Foratom.

„Výhody prechodu pracovníkov od uhlia do jadrového priemyslu už boli preukázané vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve,“ uviedol generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille. „Preto je pre nás ťažké prijať takýto návrh Komisie. EÚ by sa mala zamerať na pomoc ľuďom v týchto regiónoch pri prechode na nízkouhlíkové priemyselné odvetvia. Obmedzenie nízkouhlíkových odvetví, ktoré budú mať nárok na takéto fondy, spôsobí, že dosiahnutie našich cieľov v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva bez toho, že by sme niekoho vynechali, bude oveľa ťažšie – ak nie nemožné “.

Komisia uviedla, že uhoľná infraštruktúra je prítomná v 108 regiónoch Európy a takmer 237 tisíc ľudí je zamestnaných v tomto priemysle alebo v súvisiacich činnostiach. Takmer 10 000 ľudí sa zamestnáva pri ťažbách rašeliny a približne 6 000 v priemysle ropných bridlíc.