Solárna energia zarobila Amerike na problémy s ovzduším

Aplikácia americkej energetickej spoločnosti Duke Energy na reálnych dátach ukázala, že rozmach solárnych elektrární v Amerike nemusí viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Práve naopak.

0
462
Na obrázku je elektráreň H.F. Lee v Goldsboro, New Jersey. Podľa záznamov, ktoré získal denník North State Journal, Duke Energy požiadali o úpravu povolenia kvality ovzdušia z dôvodu nárastu produkcie fotovoltiky. (Foto: Duke Energy)

Amerika sa v uplynulom období snaží svoj energetický mix do veľkej miery rozšíriť o solárnu energiu. Krajina to robí v domnienke, že sa im týmto spôsobom podarí znížiť množstvo vypúšťaných emisií. Kim Crawford, hovorkyňa spoločnosti Duke Energy, potvrdila, že viac fotovoltiky v štátnej elektrickej sieti zvyšuje emisie oxidov dusíka (NOx), pôsobiacich ako nepriame skleníkové plyny tým, že cez fotochemické reakcie v atmosfére produkujú troposférický skleníkový plyn ozón. Uviedla, že znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) by mohlo nabrať opačný trend, ak by sa pokračovalo v súčasnej energetickej politike. Informácie priniesol denník North State Journal (Severná Karolína, USA).

Bez zálohy to nejde

Obdobné výsledky čakal len máloktorý zástanca obnoviteľných zdrojov. Experti priznávajú, že nastal najvyšší čas prehodnotiť národnú energetickú politiku. Čísla, ktoré Crawfordová poskytla, údajne potvrdzujú, že aj počas slnečných dní, kedy solár ide na maximum, sa do atmosféry dostáva viac oxidov dusíka, než keby fotovoltika nebola vôbec a krajina by namiesto toho prešla na zemný plyn.

Solárna energia má jednu obrovskú nevýhodu – nemôže existovať bez záložného zdroja. Z tohto dôvodu musia klasické elektrárne (týmto termínom sa označujú vodné zdroje alebo elektrárne na fosílne palivá) vždy prispôsobovať svoju výrobu podľa toho, či je práve slnečno, alebo nie. Toto neustále zvyšovanie a znižovanie výroby, či dokonca dočasné vypínanie zdrojov a ich opakovaný nábeh (počas ktorého nevyrábajú žiadnu elektrinu), zhoršuje efektívnosť a spoľahlivosť klasických elektrární, takže pri menšom objeme dodanej elektriny sa do ovzdušia dostáva viac emisií.

Krok vedľa

Údaje Duke Energy otvárajú nové otázky pre tvorcov politík a regulátorov v Severnej Karolíne. V druhom štvrťroku 2018, na druhom mieste za Kaliforniou, mali v S. Karolíne 4 491 megawattov (MW) inštalovaného solárneho výkonu. V rámci tejto legislatívy Duke Energy do roku 2025 očakáva nárast na 6 800 MW.

„Po vyčlenení 2 miliárd dolárov na daňové úľavy a viac ako 1 miliárd dolárov na dotovanie elektriny zo slnka sa teraz od Duke dozvieme, že oxidy dusíka sa skutočne zvýšili a že CO2 môže ísť nesprávnym smerom,“ hnevá sa Donald van der Vaart, bývalý tajomník Severnej Karolíny na ministerstve kvality životného prostredia a štátneho radcu pre energetickú politiku počas administratívy guvernéra Pata McCroryho.

Environmentálne prínosy fotovoltiky sa opierali o počítačové simulácie a hypotetické scenáre, zatiaľ čo čísla Duke Energy sú v plnom rozsahu založené na reálnych údajoch zo skutočnej prevádzky.

„Toto zistenie si zaslúži úplne nové prehodnotenie a musí sa vykonať čo najskôr,“ nalieha Dan Kish, vedúci pracovník washingtonského Inštitútu pre energetický výskum. Ide o vôbec prvý prípad, kedy energetický podnik odhalil interné údaje, ktoré ukazujú, že slnečná energia zvyšuje škodlivé emisie zo záložných plynových elektrární. Podľa Kisha je potrebné konať, aby tí, ktorí zarábajú, keď svieti slnko, nenechávali náklady trhových externalít (emisií) a nestabilnej elektrickej siete na pleciach ostatných: „Regulátori si musia pamätať, že ich úlohou je zabezpečiť, aby rýchloobrátkoví finančníci nevyberali vrecká spotrebiteľov a nenechali im slabšiu a menej odolnú sieť.“

Steve Goreham, politický poradca inštitútu Heartland Institute, ktorý píše a prednáša o energii, klíme a znečistení, v Colorade a Holandsku sa podobné výsledky dostavili, keď sa rozhodli pridať veternú energiu do energetického mixu. Vtedy sa im zvýšili emisie CO2. Podobný princíp sa dá aplikovať aj teraz.

Nebezpečný znečisťovateľ

Bez ohľadu na prevádzku solárnych elektrární typická spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom emituje 120 kg oxidu dusnatého za deň. Keď sa tie isté zariadenia prevádzkujú na doplnenie solárnych zariadení, denné emisie sú takmer dvojnásobné, a to 283 kg.

Americká pľúcna asociácia varuje, že tento nebezpečný plyn môže spôsobiť astmu u detí a dýchacie ťažkosti u zraniteľnejšej časti populácie. Prispieva tiež k tvorbe ozónu, smogu a kyslých dažďov.

Doplatí na to jadro?

Zákon v Severnej Karolíne s niekoľkými malými výnimkami núti dodávateľov pustiť do siete solárnu energiu vždy, keď vyrába. Ostatné zdroje je vtedy musia ustúpiť a vypnúť. Vypínanie a zapínanie zvyšuje emisie. Prebytočná energia by sa mohla aspoň vyvážať do iných regiónov, na čo však nestačia prenosové kapacity. Predstavitelia štátu už avizovali aj myšlienku odstaviť výrobu z jadra, no týmto krokom by si podľa Crawfordovej zasa značne zvýšili emisie CO2.

„Myšlienka obnoviteľných zdrojov energie znie veľmi dobre, no ich reálny výkon je príšerný. Ak chcete elektrinu, ktorá je dostupná vždy, keď ju potrebujete, nechcete takú, ktorá je nespoľahlivá a neustále prerušovaná. Je to ako rakovina v energetickom mixe. Jej kolísanie núti ďalšie zdroje, aby jej pomáhali a v niektorých prípadoch napokon ovzdušie znečisťujú ešte oveľa viac,“ vyjadril svoje znepokojenie Dan Kish.

Slnečná energia sa prestala vyplácať aj Portugalsku, ktoré sa rozhodlo využiť dokonalú slnečnú lokalitu a postavilo na svojom území obrovské množstvá solárnych panelov. Aj napriek dobrým slnečným podmienkam sa im ročne podarí vyprodukovať len 380GWh elektriny. Obyčajný 1GW reaktor to zvládne za 16 dní.

This is Solara4 power plant in Portugal. One of the best locations for solar in the world. And yet all this…

Uverejnil používateľ Sasha Naronin Nedeľa 24. mája 2020