Spoločnosť Vattenfall pokračuje v príprave nových jadrových blokov vo Švédsku

Vattenfall pokračuje v prípravách na výstavbu nových jadrových blokov v elektrárni Ringhals vo Švédsku. Požiadala miestne úrady o pomoc pri vypracovaní podrobného plánu a stavebného povolenia.

0
15
Švédska jadrová elektráreň Ringhals
Švédska jadrová elektráreň Ringhals. Foto: Vattenfall

Švédska energetická spoločnosť Vattenfall požiadala obec Varberg o podrobný plán vedúci k získaniu povolenia na výstavbu nových jadrových reaktorov v Ringhals. Spoločnosť Vattenfall už v júni minulého roka začala pilotnú štúdiu uskutočniteľnosti výstavby najmenej dvoch malých modulárnych reaktorov (SMR) s cieľom uviesť prvý blok do prevádzky začiatkom roka 2030. Švédska vláda v súčasnosti diskutuje o legislatíve, ktorá má uľahčiť výstavbu nových jadrových elektrární.

„Na výstavbu nových reaktorov na polostrove Värö je potrebné vypracovať nový a podrobný plán. Spoločnosť Vattenfall preto žiada obec Varberg o stavebné povolenie na vypracovanie takéhoto podrobného plánu,“ uviedla Desirée Comstedtová, projektová manažérka pre jadrovú energiu spoločnosti Vattenfall.

Spoločnosť Vattenfall už odkúpila väčšinu pozemkov s rozlohou jedného štvorcového kilometra, ktoré susedia so súčasným areálom jadrovej elektrárne na polostrove Värö. Spoločnosť teraz analyzuje, ako bude môcť využiť existujúce zariadenia a koľko podporných budov bude musieť postaviť. Zároveň sa posudzuje vplyv výstavby na životné prostredie.

„Vykonali sme prieskum, ktorý ukázal, že táto oblasť je najvhodnejšia na čo najrýchlejšie uspokojenie rastúcej potreby Švédska po plánovanej výrobe elektrickej energie,“ dodala Comstedtová.

Jadrová elektráreň Ringhals má štyri reaktory zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Spoločnosť Vattenfall odstavila prvý prevádzkovaný blok BWR koncom roka 2020, zatiaľ čo druhý blok PWR ukončil prevádzku o rok skôr. V súčasnosti tieto bloky dodávajú do siete 2 190 MW a spoločnosť očakáva, že ich bude prevádzkovať ďalších 20 rokov.

Rozvoj jadrovej energetiky vo Švédsku

Koncom minulého roka nová švédska vláda stanovila kormidlo rozvoja jadrovej energetiky v krajine. Okrem stanovenia nových pravidiel a procesov pre výstavbu malých modulárnych reaktorov chce vláda urýchliť proces udeľovania licencií a výstavbu konvenčných reaktorov. V októbri tohto roku potom vláda predložila návrhy na zrušenie limitu počtu reaktorov na desať a na povolenie nových jadrových lokalít.

„Vláda teraz podniká ďalšie kroky na zabezpečenie lepších podmienok pre výstavbu a prevádzku nových jadrových elektrární vo Švédsku. Musíme zefektívniť náš regulačný rámec a naše orgány pre budúce nové reaktory, a to tak konvenčné, ako aj SMR,“ uviedla Romina Pourmokhtari, ministerka pre klímu a životné prostredie.