Strach z rádioaktívneho žiarenia

0
135

Najväčší  strach  máme vždy z neznámeho,  neviditeľného a ťažko popísateľného. Takou problematikou je vo vedomí väčšiny práve výroba atómovej energie pomocou štiepnej reakcie palív v jadrových elektrárňach a rádioaktívne žiarenie. Spája sa nám to prevažne s dôsledkami použitia atómovej bomby, alebo katastrofy atómovej elektrárne. A to bez ohľadu na mnohé trpezlivo vysvetľujúce vyjadrenia odborníkov, že rádioaktivita je súčasťou nášho života na zemeguli už milióny rokov a jadrové elektrárne  sú aj napriek tomu  jednoznačne budúcnosťou v rozvoji hospodárstva. Čím menší je rozsah vedomostí z technických vied, tým je ťažšie očakávať akceptáciu jadrových technológií v energetike, genetike, potravinárstve, či medicíne.  Dokument ponúka vedecké a odborné vysvetlenie podstaty fungovania jadrových technológií a zároveň aj jadrových elektrární, ktoré sú stále doslova strašiakom pre mnohých z nás, laikov. Odborníci však pripomínajú, že najväčším nebezpečím v ich zlyhaní  sú práve nevzdelaní ľudia. Pozrite si priložený dokument a presvedčte sa o tom.

Text a link je zo stránky © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2016.