Štúdia MIT vyzýva vlády, aby boli naklonené jadrovej energii

MIT nabáda štáty k podpore jadrovej energetiky, pretože ide o výrobu elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorá pomáha v boji proti klimatickým zmenám.

0
116
Štúdia MIT vyzýva vlády, aby boli naklonené jadrovej energii. Foto: MIT
Štúdia MIT vyzýva vlády, aby boli naklonené jadrovej energii. Foto: MIT

Pokiaľ nebude jadrová energia zmysluplne začlenená do globálnej kombinácie nízkouhlíkových energetických technológií s pomocou nových vládnych politík, problém klimatických zmien bude oveľa zložitejší a jeho riešenie drahšie, píše sa v správe Energetickej iniciatívy Massachusettského technologického inštitútu (MIT).

Správa Budúcnosť jadrovej energie vo svete obmedzenom uhlíkom analyzuje príčiny súčasnej globálnej stagnácie v jadrovej energetike – ktorá v súčasnosti predstavuje iba 5% svetovej výroby primárnej energie – a načrtáva opatrenia, ktoré by sa mali prijať na zastavenie a zvrátenie tohto trendu.

Na to, aby sa jadrová energia dostala na svoje miesto ako hlavný zdroj energie s nízkymi emisiami CO2, je potrebné riešiť otázky nákladov a politiky.

John Parsons, spolupredseda študijného odboru a lektor na Sloanovej škole manažmentu MIT povedal, že „úloha vlády bude kritická, ak chceme využiť ekonomické príležitosti a nízkouhlíkový potenciál, ktorý môže jadrová energia ponúknuť“.

Vládni predstavitelia musia vytvoriť nové politiky v oblasti dekarbonizácie, v ktorých budú mať všetky nízkouhlíkové energetické technológie rovnocenné postavenie a zároveň preskúmať možnosti, ktoré by stimulovali súkromné ​​investície do jadrového rozvoja.

Štúdia obsahuje podrobné možnosti vládnej podpory jadrovej energie. Autori napríklad odporúčajú, aby tvorcovia politík zabránili predčasnému zatváraniu existujúcich zariadení, čo podkopáva úsilie o zníženie emisií a zvyšuje náklady na dosiahnutie cieľov zníženia emisií. Jedným zo spôsobov ako zabrániť takýmto zatváraniam, je poskytnutie kreditov pre nulové emisie – čo sú platby výrobcom elektrickej energie, kde sa vyrába elektrina bez emisií skleníkových plynov – ktoré sú zavedené v štátoch New York, Illinois a New Jersey.

Ďalším návrhom zo štúdie je, aby vlády podporili rozvoj a demonštráciu nových jadrových technológií prostredníctvom štyroch „pák“ financovania: finančných prostriedkov na zdieľanie licenčných nákladov, finančných prostriedkov na zdieľanie nákladov na výskum a vývoj, financovania na dosiahnutie konkrétnych technických míľnikov a financovania výrobných úverov s cieľom odmeniť úspešnú demonštráciu nových návrhov.