WANO vyzýva na skoršiu komunikáciu s novými jadrovými národmi

0
110
Peer review/Partnerská previerka WANO na Rostovskej JE, 2.11.2013. V skupine sú zástupcovia Arménska, Bieloruska, Číny, Indie, Rakúska, Ruska, USA a SR (A. Osuský/EBO a J. Valovič/SNUS)
Peer review/Partnerská previerka WANO na Rostovskej JE, 2.11.2013. V skupine sú zástupcovia Arménska, Bieloruska, Číny, Indie, Rakúska, Ruska, USA a SR (A. Osuský/EBO a J. Valovič/SNUS)

Svetová asociácia jadrových operátorov (WANO) vyzvala nových účastníkov jadrového priemyslu, aby sa skôr zapojili do procesu výstavby a uvedenia do prevádzky, aby mohli využívať maximálnu podporu bezpečného a spoľahlivého uvádzania do prevádzky.

Nové reaktorové bloky sa budujú alebo plánujú v niektorých tradične nejadrových krajinách vrátane Bangladéša, Egypta, Saudskej Arábie, Turecka a Spojených arabských emirátov. Čína pokračuje vo svojom ambicióznom projekte rozšírenia jadrovej kapacity a ďalšie krajiny ako Bielorusko, Fínsko, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a USA majú nové jadrové bloky vo výstavbe.

V roku 2017 WANO dokončilo päť predbežných kontrol nových blokov pred ich prvým zavážaním paliva. Generálny riaditeľ WANO Peter Prozesky povedal, že v nasledujúcich desaťročiach bude pokračovať posun od tradičnej komerčnej výroby jadrovej energie zo západu na východ. „Je dôležité, aby tieto nové bloky – či už sú vybudované v krajinách s existujúcimi jadrovými kapacitami alebo úplne novými štátmi – zabezpečili prechod zo stavebného na prevádzkové myslenie už niekoľko rokov pred prvým dosiahnutím kritického stavu.“

Podľa predbežných ohlasov WANO nové bloky a účastníci musia spolupracovať s WANO hneď po podpísaní zmluvy o hlavných prácach.Tým sa zabezpečí, že bude dostatok času na to, aby ich prevádzka bola pripravená. Zabezpečí sa, aby ich zamestnanci boli úplne vyškolení a aby ich systémy a procesy boli pripravené odo dňa, keď sa zavezie palivo do reaktora.“