Sú malé modulárne reaktory cestou k dekarbonizácii Európy?

Európska asociácia Eurelectric priznala, že malé modulárne reaktory majú obrovský potenciál pomôcť celému kontinentu ako budúca nízkouhlíková technológia, ktorá môže po boku obnoviteľných zdrojov pomáhať s dekarbonizáciou energetického sektora.

0
298
Európska únia
Európu čaká bezuhlíková budúcnosť iba s pomocou jadra a ostatných obnoviteľných zdrojov.

16. novembra vydal Eurelectric dokument, v ktorom popísal úlohu malých modulárnych reaktorov v podpore elektrifikácie a dekarbonizácie. Jadro je momentálne najväčším zdrojom nízkouhlíkovej elektriny v mnohých členských štátoch tohto združenia a je zahrnuté aj v klimatických plánoch jednotlivých krajín.

Eurelectric (The Union of the Electricity Industry) je odvetvové združenie, ktoré zastupuje spoločné záujmy elektroenergetického priemyslu a pridružených spoločností na európskej úrovni a na niekoľkých ďalších kontinentoch. Pokrýva všetky hlavné témy ovplyvňujúce sektor od výroby a trhov až po distribučné siete a prácu so zákazníkmi.

Cieľom Európskej únie je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Na rozdiel od elektrární, ktoré fungujú na spaľovaní fosílnych palív, jadro a konkrétne malé modulárne reaktory vedia veľmi flexibilne reagovať na súčasnú situáciu. Dokážu poskytnúť rýchly nárast výkonu smerom nahor aj nadol. Postupne by bolo možné ich zavádzať na základe potrieb trhu a poskytnúť tak energiu regiónom, v ktorých môže byť zavedenie iných zdrojov technicky náročné. Výstavba malých modulárnych reaktorov (SMR) je tiež vhodná tam, kde sa neponúkajú možnosti pre väčšie jadrové elektrárne.

Karty mieša Rolls Royce

Britské konzorcium vedené spoločnosťou Rolls-Royce oznámilo, že je pripravené počas nasledovných 20 rokov v Spojenom kráľovstve postaviť až 16 malých modulárnych reaktorov, ktoré aktuálne vyvíjajú. Chcú tak krajine pomôcť priblížiť sa k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality a takisto majú v pláne vytvoriť tisíce nových pracovných miest.

Malé modulárne reaktory z dielne Rolls-Royce majú mať inštalovaný elektrický výkon 440 MWe a životnosť podobne ako pri bežných jadrových elektrárňach 60 rokov. Prvá jednotka by mala byť uvedená do prevádzky do desiatich rokov od prvej objednávky. Následne majú byť britské továrne schopné produkovať každý rok dve nové jednotky.

Kľúč k dekarbonizácii?