Európska komisia bude uvažovať nad zaradením jadrovej energie medzi nízkouhlíkové zdroje vodíka

Európska komisia môže začať zvažovať vodík vyrobený z jadrovej energie za nízkouhlíkový. Vyhlásila to 16. novembra Paula Abreu Marques, vedúca oddelenia pre obnoviteľné zdroje a politiku CSS na energetickom riaditeľstve.

0
86
Výroba energie
Európska komisia považuje jadrovú energiu za nízkouhlíkový zdroj vodíka.

Európska komisia prijala vodíkovú stratégiu Európskej únie, ktorá určuje, ako môže vodík podporiť dekarbonizáciu priemyslu, dopravy či výroby energie. Stratégia sa zameriava na investície, reguláciu, tvorbu trhu a výskum a inovácie potrebné k tomu, aby to bolo všetko možné zrealizovať.

Podľa spomínaného plánu by v rokoch 2020 a 2024 Európska komisia mala podporiť inštaláciu najmenej 6 GW obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov v Európskej únii a výrobu až jedného milióna ton obnoviteľného vodíka. V rokoch 2025 až 2030 musí v EÚ existovať najmenej 40 GW obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov a vyrobených by malo byť až 10 miliónov ton obnoviteľného vodíka. Následne do roku 2050 by technológie obnoviteľného vodíka mali dosiahnuť „dospelosť“ a vo veľkom by mali byť nasadené vo všetkých ťažko dekarbonizovaných odvetviach.

Ako definovať obnoviteľný vodík?

„Vodík môže napájať odvetvia, ktoré nie sú vhodné pre elektrifikáciu. Zaisťuje tiež skladovanie pre vyváženie premenlivých tokov obnoviteľnej energie. To sa však dá dosiahnuť iba koordinovanou činnosťou medzi verejným a súkromným sektorom na úrovni Európskej únie,“ uviedla Komisia. „Prioritou je vývoj obnoviteľného vodíka vyrábaného prevažne veternou a solárnou energiou. V krátkodobom a strednodobom horizonte je však potrebné zapojiť aj ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka na rýchle zníženie emisií a podpory životaschopného trhu.“

Stratégia definuje obnoviteľný vodík ako vodík vyrobený elektrolýzou vody pomocou elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. Viacerých už pred pár mesiacmi trápilo, že jadrová energia sa v tejto stratégii medzi nízkouhlíkovými zdrojmi elektriny nenachádzala.

Posun v rozhovoroch

Zástancov jadra upokojili vyjadrenia francúzskej europoslankyne Joëlle Mélinovej, ako aj Pauly Abreu Marques, vedúcej oddelenia pre obnoviteľné zdroje pre agentúru Euractiv. Elektrolýza sa podľa ich slov dá poháňať obnoviteľnou elektrinou, ktorá by sa následne klasifikovala ako obnoviteľný vodík. Pokiaľ máte elektrolyzéry pripojené k jadrovým elektrárňam, mohlo by ísť o klasifikáciu vodíka s nízkym obsahom uhlíka.

„Prekvapuje ma, že vodík z jadrovej energie nie je v stratégii zmienený. Obnoviteľné zdroje stačiť nebudú. Myslím si, že pri definovaní čistého vodíka musíme ísť ďalej.“

JOELLE MÉLINOVÁ
europoslankyňa a zákonodarkyňa
strana Identity a demokracie