Švédi sa pýtajú jadrových elektrární na letné horúčavy

Hlavným dôsledkom horúčavy nie je znížená jadrová bezpečnosť, ale skôr nižšie využitie jadra kvôli zníženej účinnosti chladenia.

0
265

Švédsky orgán jadrového dozoru Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) chce od prevádzkovateľov jadrových zariadení informácie o vplyve nedávneho dlhého obdobia nezvyčajne teplého počasia na ich reaktory. Počas leta totiž museli podniknúť rôzne opatrenia kvôli vysokým teplotám vzduchu a morskej vody. Viaceré bloky periodicky znižovali výkon a Ringhals 2, blok s tlakovodným reaktorom, dokonca na krátky čas odstavili kvôli príliš teplej morskej vode.

Dôvodom opatrení prijatých vo všetkých týchto prípadoch boli požiadavky v technických špecifikáciách zariadení pre maximálnu povolenú teplotu chladiacej vody. V nasledujúcich šiestich mesiacoch preto SSM preskúma informácie predložené elektrárňami. Plánuje požiadať o komplexnejšie správy o tom, ako sú zariadenia ovplyvnené zmenami oproti bežným poveternostným podmienkam. Okrem vysokých teplôt môžu vyvolávať záujem aspekty ako väčšie zrážky, vyššia vlhkosť vzduchu, silnejšie búrky a lesné požiare v blízkosti elektrární.

Toto nie je ani súdny príkaz ani záležitosť nových požiadaviek, ktoré musia elektrárne plniť, ale skôr snaha mať prehľad o tom, ako by mohli na elektrárne vplývať vyššie teploty a iné zmeny oproti normálnym poveternostným podmienkam.

MICHAEL KNOCHENHAUER
riaditeľ SSM

Hlavným dôsledkom horúčavy nie je znížená jadrová bezpečnosť, ale skôr nižšie využitie jadra kvôli zníženej účinnosti chladenia a ako preventívne opatrenie na zabránenie negatívnych vplyvov vypúšťanej (ohriatej) chladiacej vody na beztak prehriaty ekosystém.