Švédsky parlament schválil legislatívu umožňujúcu viac jadrových elektrární v krajine

Švédsky parlament schválil návrh zákona, ktorý umožňuje postaviť viac komerčných jadrových reaktorov, ako sa pôvodne plánovalo. Týmto návrhom sa zrušil predchádzajúci limit 10, pretože krajina sa snaží zvýšiť výrobu energie a energetickú bezpečnosť.

0
20
Švédsko
Parlament schvaľuje legislatívu umožňujúcu viac jadrových elektrární.

Nové zákony umožnia okrem iného tiež výstavbu jadrových reaktorov na iných miestach, než sa nachádzajú existujúce elektrárne. Šesť prevádzkovaných jadrových elektrární vo Švédsku nájdete v Ringhals, Forsmark a Oskarshamn.

„Švédsky parlament zdieľa hodnotenie vlády, že jadrová energia bez fosílnych palív bude naďalej zohrávať ústrednú úlohu vo švédskom energetickom mixe,“ uviedol parlament vo vyhlásení „Hlavnými dôvodmi sú očakávaný väčší dopyt po elektrine v kombinácii s potrebou postupne vyraďovať fosílne palivá, v neposlednom rade z klimatických dôvodov,“ dodal.

Legislatíva bola predložená vládou premiéra Ulfa Kristerssona, ktorá chce dva nové veľké jadrové reaktory v prevádzke do roku 2035. Legislatíva by mala platiť v marci 2024. Do roku 2045 chce vláda mať ekvivalent 10 nových reaktorov, z ktorých niektoré budú pravdepodobne malé modulárne reaktory (SMR), uviedla minulý mesiac ministerka energetiky Ebba Buschová.

„Veľká výstavba“ v plánoch krajiny

Podľa Buschovej vláda plánuje „rozsiahlu výstavbu“ novej jadrovej energie do roku 2045. Začiatkom minulého mesiaca Švédsko uviedlo, že začína výskum uskutočniteľnosti výstavby nových reaktorov, keďže presadzuje plány na veľké rozšírenie jadrovej energie a úsilie o odstránenie prekážok pri novej výstavbe.

Ministerka pre klímu a životné prostredie Romina Pourmokhtari na tlačovej konferencii oznámila, že výskum vykoná ako súčasť úsilia „ďalšieho uľahčenia novej jadrovej energie“. Buschová na rovnakej tlačovej konferencii prízvukovala, že štyri koaličné partnerské strany sú pevne odhodlané vybudovať silný švédsky elektrický systém. „Aby sme to dosiahli, musíme odstrániť prekážky, musíme uľahčiť a musíme podporiť vývoj novej jadrovej energie vo Švédsku,“ povedala.

Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu jadrová energia zabezpečovala v roku 2021 približne tretinu výroby elektriny v krajine. Švédi diskutovali o jadrovej energii už desaťročia, ale tento zdroj energie si nedávno získal podporu verejnosti uprostred vojny na Ukrajine a pokračujúcej energetickej krízy.