Slovensko a ďalšie krajiny vyzývajú na strojnásobenie kapacity jadrovej energie

0
65

Viac než 20 krajín v závere minulého týždňa na klimatickej konferencii OSN Cop28 v Dubaji podporilo zámer do roku 2050 strojnásobiť svetovú kapacitu jadrovej energie v porovnaní s mierou, akou jadro prispievalo k výrobe energie v roku 2020. Túto deklaráciu na konferencii podpísalo aj Slovensko. Zámerom deklarácie je aj so značnou podporou jadrovej energie dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, teda nulové emisie účinkov oxidu uhličitého.

Bez jadra to nepôjde

Podľa osobitného vyslanca vlády USA pre klimatické otázky Johna Kerryho by sa mali všetky krajiny, keď sa rozhodujú ako efektívne riešiť klimatické problémy, opierať o vedecké poznatky. „Ide len o vedecké skutočnosti. Nie je v tom zahrnutá žiadna politika, nie je v tom zahrnutá žiadna ideológia,“ povedal. Kerry ďalej vysvetlil, že jadrová energia je ďalekosiahla alternatíva ku všetkým iným zdrojom energie. Veda, skutočnosti a dôkazy podľa jeho slov potvrdzujú, že dosiahnutie nulových emisií CO2 do roku 2050 nie je možné bez určitého podielu jadrovej energie.

Deklarácia žiada navýšiť kapacitu jadrovej energie do roku 2050 trojnásobne v porovnaní s rokom 2020. Signatármi výzvy sú Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Ghana, Holandsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Rumunsko, SR, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, USA, Švédsko, Ukrajina a Veľká Británia.

„Chceme, aby sa celosvetová transformácia stala celosvetovým úspechom,“ povedal na dubajskej konferencii nemecký kancelár Olaf Scholz a dodal: „Všetci musíme preukázať odhodlanie postupne sa zbaviť všetkých fosílnych palív, počnúc uhlím.“

Trojnásobok jadra ako cesta k „nule“

V texte spoločného vyhlásenia zúčastnených krajín s účasťou Slovenska sa uvádza, že podľa analýz Agentúry OECD pre jadrovú energiu a Svetovej jadrovej asociácie je na dosiahnutie celosvetových čistých nulových emisií nevyhnutné, aby sa celosvetová inštalovaná kapacita jadrovej energie do roku 2050 strojnásobila.

V takom prípade je totiž možné udržať mieru globálneho otepľovania pod hranicou nárastu o 1,5 °C. Signatári sa zaviazali zvýšiť investície do jadrovej energie jednak prostredníctvom nateraz prístupných možností rozvoja a financovania ambicióznych projektov, ako aj rozvíjaním inovácií vrátane inštalovania moderných reaktorov vrátane SMR (malých modulárnych reaktorov), priemyselných aplikácií na podporu dekarbonizácie a takisto chcú vyzvať ďalšie krajiny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili a zároveň podporovať štáty, ktoré sa rozhodnú osvojiť si takéto záväzky.