O zdravom riziku

0
156

To je teda nadpis (oxymoron) … a to v čase, keď pre riziko z možného ochorenia sa ľudia boja ísť dokonca i k lekárovi. Riziko je definované aj ako pravdepodobnosť ujmy na zdraví a keď sa premení v strach, prestane sa zdravo uvažovať, resp. prestane sa uvažovať. vôbec. Ako jadrový energetik, ktorý prešiel desiatkami debát o haváriách v Černobyle, či Fukušime som mnohokrát zažil „nulovú toleranciu“ na akéhokoľvek riziko.

Tolerovanie rizika znamená stav, kedy zostatkové riziko dosahuje úroveň prechodne akceptovateľného rizika a nevieme ho odstrániť ani znížiť na akceptovateľnú úroveň, prípadne náklady na „riadenie rizika“ vysoko prevyšujú jeho potenciálny dôsledok. A to je dnešný stav, v ktorom upozorňujeme na nutnosť zmysluplného fungovania hospodárstva, zdravotníctva, školstva i rodiny.

Zdá sa vám, že hovorím o mentálnom vymaňovaní sa z pazúrov pandémie COVID-19? Áno. Dovoľte mi prosím uviesť pár analógii s jadrovou energetikou, kde je základnou otázkou: „Čo je dostatočne bezpečné?“. Asi sa zhodneme na fakte, že čo je „bezpečné“ pre jednu osobu, nemusí byť „bezpečné“ pre inú osobu. Napríklad ľudia, ktorí riadia automobily, sú ochotní akceptovať riziko 1×10-4, že v dôsledku dopravnej nehody dôjde k úmrtiu, lebo si uvedomujú výhody osobnej dopravy. Napriek tomu často neakceptujú využívanie jadrovej energie, keď je riziko minimálne 100-krát nižšie, t. j. pod 1×10-6 prípadov usmrtenia v dôsledku jadrovej havárie. Ľudia, ktorí riadia autá, sa domnievajú, že ich majú pod kontrolou a oni predsa dokážu zvládnuť riziko, ale často nie sú ochotní akceptovať rádovo nižšie riziko pri inej činnosti, pretože nad ním nemajú kontrolu.

Mnoho ľudí verí, že jadrová energia je nebezpečná pre strach z jadrových havárií a strach z rakoviny, ktorá môže byť dôsledkom vystavenia človeka ionizujúcemu žiareniu. Niektoré z týchto obáv vyplývajú z predpokladu, že akékoľvek vystavenie ionizujúcemu žiareniu vyvolá rakovinu, takzvaný lineárny efekt „bez prahu“. Tento prístup však predpovedal veľké množstvo úmrtí v dôsledku jadrových havárií, čo nie je prekvapujúce vzhľadom na to, že vystavenie miliónov ľudí veľmi nízkym úrovniam ionizujúceho žiarenia bude predpovedať i veľké množstvo úmrtí. Toto sú však štatistické úmrtia a nie je možné ich overiť, čo však posilňuje strach z využívania jadrovej energie.

Súčasné úrovne rizika pre pracovníkov JE predstavujú cca 1×10-6 ročne a pre verejnosť 1×10-7. Podobne i norma v leteckom priemysle týkajúca sa straty na životoch alebo nenapraviteľného poškodenia lietadla je 1×10-6 ročne (je zaujímavé, že prípustné normy leteckého úradu sú stále limitované úrovňou 1×10-5 ročne). Tu chcem pripomenúť, že nie každý pracuje, či býva pri jadrovej elektrárni a nie každý používa pravidelne lietadlo.

COVID-19 je dnes na úrovni týždenného kĺzavého mediánu 4. Pri veľkom zjednodušení (stále nízke testovanie) je pravdepodobnosť nakazenia na úrovni 1×10-6/deň, resp. približne 3×10-4/rok. Pri úmrtnosti cca 1,8% (Slovensko) sa dostávame opäť na úroveň 10-6. Tešme sa z toho, že tieto čísla sú tak nízke a začnime sa správať nielen zodpovedne, ale aj rozumne. Veď výhody života za to stoja a rôznych rizík je neúrekom.