Únik chladiaceho roztoku vo Fukušime nemal vplyv na prostredie

0
42
Následky havárie v elektrárni Fukušima posudzovali aj odborníci z IAEA

Majiteľ a prevádzkovateľ japonskej jadrovej elektrárne Fukušima-Daiiči uviedol, že z dvoch skladovacích nádrží unikli približne štyri tony chladiaceho roztoku použitého na vytvorenie hlbinnej „ľadovej steny“. Tá zabraňuje presakovaniu podzemnej vody do budov reaktorov. Spoločnosť Tokyo Electric Power Company (Tepco) informovala, že únik nemal žiadny vplyv na stenu ani na životné prostredie.

Ľadová stena, ktorá je v prevádzke od roku 2017, je formou bariéry, ktorá sa tvorí zo zamrznutej pôdy. Postavila ju spoločnosť Kajima Corp, pričom stavbu za 34,5 miliardy jenov (303 miliónov USD) financovali z verejných zdrojov.

Hovorca spoločnosti Tepco Tsuyoshi Shiraishi vyhlásil, že 16. januára zaznamenali únik približne štyroch ton roztoku chloridu vápenatého používaného na údržbu ľadovej steny.  Zástupcovia firmy Tepco sa domnievajú, že by mohlo dôjsť k poškodeniu rúrok, ktoré tvoria stenu, a preto bude potrebné vykonať na nich opravy. Úlohou ľadovej steny je zamedziť zatekaniu podzemnej vody do budov reaktora.

Podzemná voda totiž pred jej vytvorením vstupovala do budov reaktora a prichádzala do kontaktu s roztaveným jadrovým palivom a inými úlomkami z havárie jadrovej elektrárne z marca 2011, čo viedlo k narastajúcemu množstvu kontaminovanej vody. Projekt zahŕňal 1568 potrubí, ktoré umiestnili 30 metrov hlboko do zeme okolo štyroch reaktorových budov, kde kvapalina cirkuluje pri mínus 30-tich stupňoch a zmrazuje pôdu okolo nich.