Všetko o „jadrovkách“ na jednom mieste: Nová interaktívna mapa Nuclearplanet je oficiálne spustená

Údaje o jadrových elektrárňach po celom svete nájdete teraz na jednom mieste. Unikátna mapa zhromažďuje všetky dôležité informácie o jadrovom priemysle.

0
807
Mapa sveta
NucNet a Švajčiarske nukleárne fórum predstavili svoju interaktívnu mapu sveta.

NucNet a Švajčiarske nukleárne fórum spustili aktualizovanú verziu svojej interaktívnej mapy sveta Nuclearplanet, ktorá zobrazuje všetky civilné jadrové elektrárne a úložiská rádioaktívneho odpadu s kľúčovými informáciami o každej lokalite.

Vyvinutá bola Švajčiarskym nukleárnym fórom, no prístupná je aj cez webovú stránku NucNetu. K dispozícii je v angličtine, francúzštine a nemčine.

Nuclearplanet je pod neustálou kontrolou a aktualizovaná je Švajčiarskym nukleárnym fórom v spolupráci s NucNetom. Všetky podklady zverejňujú na základe údajov získaných z informačného systému Power Reactor Information System (PRIS), Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Švajčiarskeho národného družstva pre zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu (Nagra) a ďalších zdrojov.

Interaktívnu mapu Nuclearplanet nájdete tu.