Ako sa na vrchol pandémie pripravujú JE v zahraničí

Francúzski aj britskí prevádzkovatelia jadrových elektrární ubezpečili, že majú pripravené plány na zvládnutie vrcholiacej pandémie Covid-19. Američania zvažujú izolovanie kľúčových pracovníkov energetických firiem.

0
114

Francúzsky štátny prevádzkovateľ jadrových elektrární (JE) EDF implementoval núdzový plán, ktorý umožní prevádzku JE aj v prípade, keby im počas vrcholu epidémie Covid-19 chýbalo 40 percent ľudských zdrojov.

Skupina pre jadrový priemysel SFEN oznámila, že „plán kontinuity prevádzky“ realizujú od 16. marca vo všetkých elektrárňach vo Francúzsku. Je to taký istý plán, aký použili v prípade vírusu ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) identifikovaného v roku 2003 a počas pandémie prasacej chrípky H1N1 v roku 2009.

Francúzi by zvládli aj krátky 40-percentný výpadok personálu

SFEN uviedla, že plán umožňuje vyrovnať sa so 40% neprítomnosťou na dva až tri týždne, obdobím zodpovedajúcim pandemickému vrcholu a s 25% neprítomnosťou na 12 týždňov.

Zamestnancom EDF, ktorých prácu možno vykonávať na diaľku, oznámili, aby pracovali z domu. Tí, ktorých činnosť súvisí s bezpečnosťou, ochranou, monitorovaním životného prostredia a výrobou, ostávajú na pracovisku. Údržba pokračuje, pokiaľ sú splnené všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti zamestnancov.

SFEN uviedla, že už niekoľko týždňov sa energetické skupiny ako EDF, Orano, dcérska spoločnosť EDF – Framatome, organizácia pre jadrový výskum CEA a prevádzkovateľ siete RTE pripravujú na „možné nové prevádzkové režimy“. V prípade potreby môžu na zaistenie bezpečnosti zariadení, personálu a životného prostredia mobilizovať špeciálne jadrové tímy (Farn), ktoré boli zriadené v EDF po havárii JE Fukušima-Daiiči v roku 2011. Spoločnosť pre palivový cyklus Orano má podobné tímy známe ako Force d’intervention nationale (Fina). Dvadsať až 40 členov Farn a Fina zostáva v pohotovosti, aby sa dostali na lokalitu za menej ako 30 minút.

Podľa SFEN sú jadrové reaktory prevádzkované so siedmimi 20-člennými tímami, ktoré sa striedajú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Ak vezmeme do úvahy aj osoby v pohotovosti, prevádzkovanie jadrového bloku si vyžaduje od 100 do 200 ľudí.

Pohotovostné plány aj vo Veľkej Británii

Asociácia jadrového priemyslu so sídlom v Londýne 20. marca uviedla, že spoločnosť EDF, ktorá prevádzkuje flotilu jadrových reaktorov v Spojenom kráľovstve (UK), má zavedené komplexné pohotovostné plány na udržanie prevádzky vo všetkých elektrárňach a plánovaná výroba nie je ovplyvnená na žiadnej z jej elektrární.

Úrad jadrového dozoru UK uviedol, že všetky jadrové lokality majú stanovený minimálny počet zamestnancov a pripravené pohotovostné plány, ak by tie počty klesli pod stanovené úrovne, aby si udržali kontrolu nad činnosťami s vplyvom na jadrovú bezpečnosť za všetkých predvídateľných okolností vrátane pandemických chorôb.

Jadroví prevádzkovatelia v USA môžu izolovať základné skupiny na prevádzku elektrární

Prevádzkovatelia niektorých z takmer 96 komerčných jadrových reaktorov v USA zvažujú opatrenia na izoláciu základnej skupiny pracovníkov na prevádzkovanie elektrárne, uviedla Maria Korsnicková, prezidentka Inštitútu nukleárnej energie (NEI) so sídlom vo Washingtone. Nespomenula konkrétne firmy ani elektrárne, uviedla však, že jadroví prevádzkovatelia majú v zásobe hotové jedlá a jednorazový riad, zásoby bielizne a predmety osobnej starostlivosti.

Americký elektrotechnický priemysel môže podľa zámorských médií požiadať potrebných zamestnancov, aby ostávali na mieste v elektrárňach a kontrolných strediskách, aby udržali prevádzku, ak by sa šírenie koronavírusu zhoršilo. Pohotovostné plány, ak sa prijmú, by znamenali bezprecedentný krok zo strany dodávateľov elektrickej energie na udržanie zdravia svojich zamestnancov, keďže súkromný priemysel aj vlády sa snažia minimalizovať dopad globálnej pandémie, ktorá už infikovala viac ako 350 000 ľudí na celom svete.

„Je potrebné zamerať sa na veci, ktoré zabezpečia svetlo a tok plynu,“ povedal Scott Aaronson, viceprezident pre bezpečnosť a pripravenosť v Edison Electric Institute, najväčšej asociácii energetického priemyslu v krajine. „Niektoré spoločnosti už vyčlenili zdravú skupinu svojich základných zamestnancov, alebo o tom uvažujú a identifikujú vhodné protokoly ako to urobiť,“ dodal. Jadrové reaktory považuje federálna vláda za kritickú infraštruktúru. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti je poverené koordináciou plánov na udržanie ich prevádzkyschopnosti v prípade núdze.