Výskum riadený MAAE pomohol pochopiť jadrovú fúziu

0
142
Výskum riadený MAAE pomohol pochopiť jadrovú fúziu

Výskumný projekt pod vedením Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zlepšil chápanie základných atómových a molekulárnych procesov potrebných pre pokrok pri rozvoji jadrovej syntézy ako zdroja energie. Projekt vyhodnotil kvantové dáta o kolízii vodíka a hélia a výsledné radiačné procesy, v ktorých sa uvoľňuje energia vo forme elektromagnetického žiarenia.

Fúzne reakcie môžu byť vyvolané v plazme, ktorá pozostáva z extrémne horúcich elektricky nabitých častíc. Bastiaan Braams, výskumný pracovník Národného výskumného ústavu pre matematiku a informatiku v Holandsku, ktorý sa zúčastnil projektu MAAE, uviedol, že tieto údaje

„rozšírili našu schopnosť simulovať komplikované procesy, ktoré prebiehajú v zariadeniach pre jadrovú syntézu, čo nám dáva jasnejší obraz o tom, čo sa deje v našich experimentálnych reaktoroch.“

Jadrová syntéza, reakcia, ktorá prebieha aj v Slnku, má potenciál nakoniec poskytnúť prakticky neobmedzenú dodávku čistej, bezuhlíkovej energie využívajúcej vodu a lítium ako palivo.

Komerčné využitie životaschopnej energie jadrovej syntézy však zahŕňa vážne technologické výzvy, vrátane ochrany steny reaktorovej nádoby pri extrémne vysokých teplotách a kontroly reakcie fúzie – čo sú oblasti, ktoré projekt pomohol riešiť. Najväčší experimentálny termojadrový reaktor na svete ITER je vo výstavbe v južnom Francúzsku.