Seminár sekcií WIN a RO, 15.12.2017

0
17

V tradičnom predvianočnom čase sa stretli naši členovia na spoločnej panelovej diskusii „Žiarenie okolo nás a v nás“.

Predvianočný čas bol príležitosťou aj na neformálne osobné rozhovory a aj na poblahoželanie našim jubilujúcim členkám Deniske Nikodemovej, Vierke Laginovej a Dáške Zemanovej.

A ako uzavrieť takýto sviatočný večer? Slávnostne, koncertom v Redute. Slovenskú filharmóniu viedol Leoš Svárovský. Prednesené boli diela od Joaquina Turinu, Henryka Wieniawskeho a Arthura Honeggera.

Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol  od Wieniawskeho v podaní Dalibora Karvaya bol naozaj pekným vyvrcholením vianočného stretnutia našich sekcií, ktoré podporil svojou účasťou aj náš predseda Vladko Slugeň.