V roku 2020 bude vyradený malý jadrový reaktor na univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku.

Federálny inšpektorát pre jadrovú bezpečnosť v stredu 27.3. potvrdil, že reaktor AGN-211-P bude vyradený z prevádzky. Žiadosť o vyradenie z prevádzky bola predložená vo februári 2017 a Ministerstvo energetiky ju schválilo minulý mesiac.

Inšpektorát vo vyhlásení uviedol, že vyraďovanie podlieha schváleniu a že univerzita musí predložiť správu o bezpečnosti a plány radiačnej ochrany pred začatím prác.

Výskumný reaktor vo Švajčiarsku

Reaktor bol naposledy prevádzkovaný 31. októbra 2013. Od roku 1959 bol využívaný na výcvik viac ako 1000 študentov fyziky a chémie v aplikácii a manipulácii s rádioaktivitou.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu bolo všetko palivo obsahujúce vysoko obohatený urán odstránené z reaktora v októbri 2015 a vrátené do USA na skladovanie, spracovanie a likvidáciu. Trinásť palivových článkov je teraz v lokalite Savannah River v Južnej Karolíne.

Správy vo Švajčiarsku uviedli, že mestská vláda v Bazileji vyčlenila na projekt sumu približne 10 miliónov dolárov. Výkon reaktora AGN-211-P bol iba 2 kilowatty (tepelné), čo je výkon vyžadovaný od ponorného ohrievača vody.