Základy jadrovej bezpečnosti

0
160

Slovenská Nukleárna spoločnosť vydala v minulosti sériu informačných publikácií o ionizujúcom žiarení, radiačnej ochrane a jadrovej bezpečnosti. Pod nasledovnými odkazmi nájdete dokumenty vo formáte pdf týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a základné zákony z tejto oblasti.

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., Doc. RNDr. Matej Florek, PhD., Ing. Peter Uhrík, Ing. Jozef Markuš: Jadrové zariadenia, jadrová bezpečnosť, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

ZÁKON NR SR č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)

INES. Uživatelská příručka. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Český preklad príručky IAEA z roku 2001.

Zákon č. 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde