Základy radiačnej ochrany

0
227

Slovenská Nukleárna spoločnosť vydala v minulosti sériu informačných publikácií o ionizujúcom žiarení, radiačnej ochrane a jadrovej bezpečnosti. Pod nasledovnými odkazmi nájdete tieto dokumenty vo formáte pdf.

Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.: Ionizujúce žiarenie a jeho vlastnosti, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

Doc. RNDr. Karol Holý, CSc.: Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia, Prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.: Priemyselné zdroje žiarenia, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

RNDr. Helena Cabáneková,PhD., Doc.RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.: Biologické účinky ionizujúceho žiarenia a ich zdravotné prejavy, Slovenská zdravotnícka univerzita, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

Doc.RNDr. Denisa Nikodémová, PhD., RNDr. Helena Cabáneková,PhD.: Radiačná ochrana, Slovenská zdravotnícka univerzita, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

RNDr. Helena Cabáneková, PhD., Ing. Terézia Melicherová: RADIAČNÝ MONITORING A INFORMOVANIE VEREJNOSTI, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

Doporučenie Medzinárodnej komisie radiologickej ochrany 2007. Publikácia ICRP 103. Český preklad vydal so súhlasom ICRP: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2009 a uverejnil na stránke www.sujb.cz.

SMERNICA RADY 2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.