32. valné zhromaždenie SNUS 2021

Dňa 4.10.2021 sa v Častej - Papiernické uskutočnilo v poradí už tridsiate druhé Valné zhromaždenie (VZ) Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS).

0
246
Účastníci VZ SNUS 2021 v Častej – Papierničke

Po roku sme sa pokúsili vrátiť k tradičnej forme a na tradičnom mieste. COVID-19 však dovolil len obmedzený počet účastníkov, takže sme museli siahnuť po „hybridnej forme“, keď bola časť účastníkov pripojená on-line cez MS Teams. Túto možnosť využilo 23 členov SNUS.

V tradičnom programe zaznela i v tomto roku Spáva o činnosti SNUS o výsledkoch hospodárenia i revízna správa.

Pripomenuli sme si aspoň niektoré aktivity, ktoré sa nám podarilo aj napriek pandemickým obmedzeniam uskutočniť, ako aj zámery a konferencie, ktoré plánujeme na budúce obdobie.

Pretože toto VZ bolo aj volebným (dokonca s ročným oneskorením), lebo orgány spoločnosti sú  volené na dvojročné obdobie a predchádzajúce voľby sa uskutočnili v roku 2018, tak ten uplynulý rok sme preklenuli s tým, že všetci zvolení funkcionári súhlasili, že svoju činnosť budú vykonávať aj nasledujúci rok.  V tohoročných voľbách všetci kandidáti dostali podporu členskej základne a tak ostávajú orgány spoločnosti  v nezmenenom zložení, až na nahradenie zástupcu spoločnosti JAVYS, a.s. pána Branislava Mihályho pánom Romanom Strážovcom.  Takže členmi Výboru a KaRK na nasledujúce dvojročné (2021 – 2023) obdobie sú:

  • Predseda SNUS Vladimír Slugeň (FEI STU);
  • Členovia výboru SNUS: Jozef Markuš (VUJE, a.s.), Miroslav Jakabovič (ÚJD SR), Terézia Melicherová (SHMÚ Bratislava), Matej Zachar (VUJE, s.), Roman Strážovec (JAVYS, a.s.), Peter Farkaš (SE, a.s. za lokalitu Mochovce), Radovan Minarčík (SE, a.s. za lokalitu Bohunice) a Juraj Klepáč (generálny sekretár SNUS);
  • Kontrolná a revízna komisia SNUS: Helena Cabáneková (SZU Bratislava) a Marián Krištof (NNEES, k.s.) a Dana Findorová (NJF).

Počet kolektívnych členov SNUS k dátumu 31.12.2020 bol 19 a počet individuálnych členov bol 625 (z toho 113 dôchodcov a 36 študentov).

Obdobne, ako každý rok, Výbor SNUS navrhol aj pre rok 2021 osobnosti, ktoré boli ocenené Čestným diplomom (ČD) SNUS za svoj osobitný prínos pri budovaní jadrovej energetiky na Slovensku a pri činnostiach súvisiacich s mierovým využívaním ionizujúceho žiarenia. Tento rok boli ocenení Prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.,  Doc. RNDr. Karol Holý, CSc., Ing. Miroslav Jakabovič, Ing. Alica Bencová, Mária Trebatická, Ing. Jozef Šulek a Ing. Přemysl Klíma. Keďže uplynulý rok sa VZ nekonalo participačne a Výboru SNUS veľmi záleží na tom, aby ocenené osobnosti boli oceňované pred patričným auditóriom a pri významných udalostiach, ktorým je aj VZ SNUS, tak v tomto roku boli ČD SNUS odovzdané oceneným v roku 2020 (doc. Ing. Ľudovít Kupča, PhD., Ing. Anton Letko, RNDr. Ondrej Jančík , RNDr. Dagmar Zemanová, doc. RNDr. Jozef Staníček, PhD., Ing. Jaroslav Majerčík, CSc., p. Dušan Hanus) a osoby ocenené v tomto roku si ocenenia prevezmú v priebehu budúcoročného konania VZ. Za ocenených sa k účastníkom VZ prihovoril Ľudovít Kupča a poďakoval sa za to, že SNUS po dlhé roky tieto ocenenia udeľuje a tým dáva najavo, že si prácu odborníkov z tej staršej generácie váži, čo je veľké pozitívum v týchto časoch.

Ocenená bola v tomto roku aj SNUS a to pamätnou plaketou a medailou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, ktorá sa dostala na čestné miesto v archíve SNUS.

Uznesenie z 32. VZ SNUS si môžete stiahnuť tu: UZNESENIE 2021

Tento príspevok v pdf si môžete stiahnuť tu: Report VZ SNUS 2021

 

Jozef Markuš

Podpredseda SNUS